نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1386 , دوره  29 , شماره  4 ; از صفحه 53 تا صفحه 61 .
 
عنوان مقاله: 

استثنا در كدون آغازگر ژن ها

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 
چکیده: 
زمينه و اهداف: كدون يا تريپلت آغاز كننده، اولين رمز ژنتيكي قابل ترجمه در طول ژن است كه رونويسي mRNA از اين كدون شروع مي شود. اين كدون در پروكاريوتها و يوكاريوتها با توالي ATG در رشته DNA مشخص مي شود كه در هنگام رونويسي كدون هاي نوكلئوتيدي به صورت AUG در mRNA ظاهر شود و توسط tRNA، rRNA و ساير اجزاي ماشين سنتز پروتئين به اسيد آمينه متيونين ترجمه مي شود كه هميشه اولين اسيد آمينه واقع در ابتداي زنجيره پپتيدي مي باشد ولي استثنا نادري در مورد اين قاعده همگاني در توالي نوكلئوتيدي ژن فسفوليپاز (afplb2) B2 آسپرژيلوس فوميگاتوس مشاهد گرديد. وجود چنين استثنايي در كدون آغازگر ژن هاي يوكاريوتي حايز اهميت بوده و ضرورت توجه به وجود موارد استثنايي در قاعده همگاني مربوط به كدون آغازگر را خاطر نشان مي سازد.روش بررسي: متعاقب ادخال طول كامل ژن afplb2 در پلاسميد pGEMT-Easy vector و كلون نمودن آن در E. coli Top 10 F'، سكوانس طول كامل اين ژن با سيستم اتوماتيك ABI تعيين گرديد و با شناسايي سكوانس هاي راهنما نظير بسته TATA، CAAT و ناحيه غني از CT در ناحيه ژن و همچنين استفاده از نرم افزار كامپيوتري GPG islands موقعيت استقرار كدون آغازگر تشخيص داده شد.يافته ها: سكوانسينگ ژن فسفوليپاز (afplb2) B2 آسپرژيلوس فوميگاتوس يك كدون آغازگر غير معمول با توالي GTG را نشان داد كه كنترل سه باره صحت قرائت سكوانس ژن afplb2، احتمال وجود هرگونه خطايي را در اين مورد منتفي نمود و بدين ترتيب وجود يك كدون آغازگر و غير معمول در ژن afplb2 تاييد شد. كنترل ترجمه كل توالي نوكلئوتيدهاي طول ژن afplb2 به اسيدهاي آمينه نيز، بر صحت احتساب GTG به عنوان كدون آغازگر صحه گذاشت.نتيجه گيري: وجود كدون آغازگري به غير از ATG در ناحيه ما بعد پروموتور ژن، بويژه در يوكاريوت ها استثنايي است كه پيش از يافته فعلي، تنها دو مورد از آن در ژنهاي يوكاريوتي سلسله قارچها گزارش شده است. اين استثنا مي تواند ناشي از يك جهش نقطه اي باشد كه موجب جايگزيني يك پورين يعني گوانين به جاي يك پورين ديگر يعني آدنين گشته و موجب تبديل كدون آغازگر GTG به جاي ATG شده است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کاظمی، ع.، و رابسون، ج.، و دنینگ، د. (1386). استثنا در کدون آغازگر ژن ها. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز, 29(4), 53-61. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=77447Vancouver : کپی

کاظمی عبدالحسن، رابسون جفری، دنینگ دیوید. استثنا در کدون آغازگر ژن ها. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1386 [cited 2022August15];29(4):53-61. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=77447IEEE : کپی

کاظمی، ع.، رابسون، ج.، دنینگ، د.، 1386. استثنا در کدون آغازگر ژن ها. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز, [online] 29(4), pp.53-61. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=77447. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 634 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی