برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1387 , دوره  18 , شماره  1 ; از صفحه 119 تا صفحه 131 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي تحمل شوري کلريد سديم در ده ژنوتيپ گندم نان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی کرج
 
چکیده: 

عملکرد دانه مهمترين جز قابل توجه در ارزيابي ژنوتيپ هاي گندم تحت شرايط شور مي باشد. به منظور بررسي اثرات تنش شوري بر روي عملکرد و اجزاي عملکرد دانه و تعيين آستانه تحمل به شوري تعداد 10 ژنوتيپ گندم نان (رقم الوند و 9 لاين پيشرفته) در يک آزمايش فاکتوريل با طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار ارزيابي شدند. نتايج نشان داد که در سطح 200 ميلي مولار کلريد سديم نسبت به تيمار شاهد، صفات رسيدگي فيزيولوژيک، ماده خشک کل، عملکرد دانه، ارتفاع بوته، تعداد پنجه، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه، عملکرد دانه در ساقه اصلي و در پنجه به ترتيب %20، %86، %89، %32، %85، %52، %52، %68 و %97 کاهش يافتند. بيشترين کاهش در بيوماس و عملکرد دانه در تيمار 200 ميلي مولار کلريد سديم مربوط به ژنوتيپ شماره 3 بود. ژنوتيپ شماره 12 با %78 کاهش عملکرد دانه بر ساير ژنوتيپ ها برتري نشان داد. آستانه تحمل شوري در ژنوتيپ مذکور براي ماده خشک کل 10.7 و براي عملکرد دانه 8.2 ميلي زيمنس بر سانتي متر شد. رقم الوند توصيه شده در اراضي شور اقليم سرد، براي ماده خشک و عملکرد دانه داراي آستانه تحمل شوري بترتيب 5 و 6 ميلي زيمنس بر سانتي متر بود. ژنوتيپ 12 در سطح 200 ميلي مولار کلريد سديم کمترين شاخص حساسيت به تنش (0.87) و بالاترين شاخص تحمل به تنش (0.27) داشت. چنين استنباط مي شود که عامل اصلي کاهش عملکرد دانه در ژنوتيپ هاي گندم تحت تنش شوري کاهش تعداد پنجه بوده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 114
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی