برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1387 , دوره  18 , شماره  1 ; از صفحه 27 تا صفحه 38 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير غلظتهاي مختلف محلول غذايي بر رشد رويشي و اسانس گياه دارويي شاه اسپرم (.Tanacetum balsamita L)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تبریز
 
چکیده: 

به منظور بررسي تاثير غلظتهاي مختلف محلول غذايي هوگلند تغيير يافته روي ويژگي هاي رويشي و محتوا و عملکرد اسانس گياه دارويي شاه اسپرم (Tanacetum balsamita L.) آزمايشي در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با شش تکرار انجام گرفت. تيمارهاي آزمايشي شامل محلول کامل هوگلند تغيير يافته (1X)، و محلولهاي 0.25X، 0.5X و 2X بود که در آنها غلظت عناصر پر مصرف به نسبت يکساني افزايش يا کاهش مي يافت. اسانس برگهاي خشک (اندام دارويي گياه) با استفاده از کلونجر استخراج گرديده و عملکرد اسانس با توجه به محتواي آن در برگها بر حسب ميلي ليتر به متر مربع محاسبه گرديد. نتايج نشان دادند که بيشترين محتوا و عملکرد اسانس در کمترين سطح غلظت محلول غذايي يا تيمار 0.25X بدست آمد. عملکرد اسانس در تيمار 0.25X نسبت به 1X حدود 7، 3 درصد افزايش يافت. وزن تر و خشک برگها و قسمت هوايي در تيمار 1X بيشترين مقدار بود. از لحاظ وزن تر کل گياه اختلاف معني داري بين تيمارها وجود داشت و بيشترين مقدار در تيمار سوم يا 1X مشاهده گرديد. بالاترين نسبت قسمت هوايي به زيرزميني در تيمار 0.5X مشاهده گرديد. از نظر سطح برگ اختلاف معني داري بين تيمارها ديده شد و کمترين سطح برگ مربوط به تيمار 2X بود. در مورد محتواي کلروفيل اختلاف معني داري بين تيمارها وجود داشت و بيشترين محتوا مربوط به تيمار 2X بود. در ارتباط با شدت فتوسنتز خالص کل گياهان اختلاف معني داري بين تيمارها مشاهده شد و بيشترين مقدار مربوط به تيمار 1X بود. با توجه به اينکه تيمار 0.25X بيشترين محتوا و عملکرد اسانس را توليد نمود و با عنايت به اينکه شاه اسپرم بخاطر توليد اسانس پرورش مي يابد مي توان چنين نتيجه گيري نمود که شاه اسپرم يک گياه کم توقع از لحاظ عناصر غذايي بوده و مي تواند با حداقل عناصر غذايي بيشترين عملکرد اسانس را توليد نمايد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حسن پوراقدم، م.، و طباطبایی، س.، و ناظمیه، ح.، و افلاطونی، ع. (1387). تاثیر غلظتهای مختلف محلول غذایی بر رشد رویشی و اسانس گیاه دارویی شاه اسپرم (.Tanacetum balsamita L). دانش کشاورزی, 18(1), 27-38. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=77431Vancouver : کپی

حسن پوراقدم محمدباقر، طباطبایی سیدجلال، ناظمیه حسین، افلاطونی عباس. تاثیر غلظتهای مختلف محلول غذایی بر رشد رویشی و اسانس گیاه دارویی شاه اسپرم (.Tanacetum balsamita L). دانش کشاورزی. 1387 [cited 2021July25];18(1):27-38. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=77431IEEE : کپی

حسن پوراقدم، م.، طباطبایی، س.، ناظمیه، ح.، افلاطونی، ع.، 1387. تاثیر غلظتهای مختلف محلول غذایی بر رشد رویشی و اسانس گیاه دارویی شاه اسپرم (.Tanacetum balsamita L). دانش کشاورزی, [online] 18(1), pp.27-38. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=77431. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 170 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی