برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

آگاهي، نگرش و عملکرد زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهرکرد در مورد روش هاي اضطراري پيشگيري از بارداري (1385)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* شهرکرد، رحمتیه، دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پرستاری و مامایی
 
چکیده: 

سابقه و هدف: با توجه به اهميت تنظيم خانواده در شرايط اضطراري نظير پاره شدن کاندوم و نقش آن در پيشگيري از تولدهاي ناخواسته، شناخت کافي از آگاهي، نگرش و عملکرد گروه هاي مختلف اجتماعي هر منطقه در مورد روش هاي اضطراري پيشگيري از بارداري ضروري است. هدف اين مطالعه تعيين ميزان آگاهي، نگرش و عملکرد زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهرکرد در مورد روش هاي اضطراري پيشگيري از بارداري بود.
مواد و روش ها: اين پژوهش يک مطالعه توصيفي- تحليلي است. براي گردآوري اطلاعات از پرسشنامه خودساخته استفاده شد که شامل دو بخش اطلاعات فردي و سوالات تخصصي بود. نمونه گيري به صورت سهميه اي بر اساس جمعيت تحت پوشش 9 مرکز بهداشتي درماني شهرکرد انجام شد. در مجموع تعداد نمونه ها 400 نفر بود که از بين زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني (که استفاده کننده از روش هاي غير مطمئن پيشگيري از بارداري بودند) انتخاب شدند. براي تجزيه و تحليل اطلاعات از آمار توصيفي و آزمون هاي آماري کاي اسکوير و ضريب همبستگي پيرسون استفاده گرديد و ميزان
P<0.05 معنادار در نظر گرفته شد.
يافته ها: ميانگين سن افراد مورد مطالعه
30.12±6.34 سال بود. بيشتر افراد تحصيلات متوسطه و دانشگاهي داشتند و ميانگين سن ازدواج در آن ها 21.37±3.89 سال بود. ميانگين نمره آگاهي از روش هاي پيشگيري اضطراري 3.95±2.68 از مجموع 8 نمره بود. با اين شرايط 22.5 درصد افراد آگاهي ضعيف، 55.5 درصد آگاهي متوسط و 22 درصد آگاهي کافي داشتند. نگرش بيش از 70 درصد از واحدهاي مورد پژوهش در مورد روش هاي پيشگيري اضطراري مثبت بوده اما تنها 20.5 درصد آن ها از اين روش ها استفاده کرده بودند و 69 درصد مايل بودند که در آينده از اين روش ها استفاده کنند. ارتباط سن و شغل با ميزان آگاهي (P<0.001) و همچنين ميزان تحصيلات با ميزان آگاهي (P<0.01) معنادار بود. علاوه بر اين افرادي که آگاهي بالاتري داشتند، عملکرد بهتري در استفاده از اين روش ها داشتند (P<0.001).
نتيجه گيري: بدين منظور با توجه به آگاهي و عملکرد متوسط و ضعيف زنان و نگرش مثبت آن ها نسبت به روش هاي پيشگيري اضطراري، تشکيل کلاس هاي آموزشي خاص در مورد روش هاي پيشگيري اضطراري در مراکز بهداشتي درماني و تاکيد بيشتر کارکنان بر ميزان آگاهي و بهبود عملکرد زنان، توصيه مي گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 142
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی