برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير سطوح مختلف تراکم گله در واحد سطح بر عملکرد جوجه هاي گوشتي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
انجام اين آزمايش به منظور مقايسه تاثير سطوح مختلف تراکم گله در واحد سطح بر ميزان بازدهي توليد جوجه هاي گوشتي مورد اجرا قرار گرفت. تعداد 864 قطعه جوجه گوشتي نر و ماده يک روزه از سويه تجاري راس 208 به 3 گروه آزمايشي به ترتيب با تراکم هاي 14، 16 و 18 قطعه جوجه در واحد سطح (متر مربع) انتخاب گرديدند. هر گروه شامل 4 زير گروه (تکرار) بود که براي هر تکرار يک پن مجزا به مساحت 4.5 متر مربع در نظر گرفته شد. بدين ترتيب در هر يک از پن ها به ترتيب 63، 72 و 81 قطعه جوجه ريخته شد. در پايان سن 42 روزگي ميزان تراکم در هر يک از تکرارها در گروه هاي دوم و سوم به 14 قطعه پرنده به متر مربع کاهش داده شد و برابر با ميزان تراکم در گروه يک گرديد تا تاثير کاهش تراکم بر ميزان بازدهي رشد در مدت يک هفته باقي مانده از دوره پرورش مشخص گردد. نتايج به دست آمده در مورد شاخص هاي مورد ارزيابي، با استفاده از آزمون آناليز واريانس مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفتند. در مواردي که اختلاف معني داري مشاهده گرديد، از آزمون دانکن جهت مشخص نمودن اختلاف بين ميانگين هاي گروه ها استفاده شد. در تمام مراحل رکوردگيري کمترين وزن بدن به گروه سوم و در پايان دوره آزمايشي بيشترين وزن بدن به گروه دوم اختصاص داشت. در ساير مقايسات گروهي تفاوت گروه اول و دوم معني دار نبود (p>0.05). در پايان دوره آزمايشي بيشترين و کمترين ميزان مصرف غذا به ترتيب مربوط به گروه هاي دوم و سوم بوده که داراي اختلاف معني دار آماري با يکديگر بودند (p£0.05). پايين ترين و بالاترين ضريب تبديل غذايي در پايان دوره آزمايش به گروه هاي سوم و دوم اختصاص داشته است که اختلاف بين ضرايب تبديل گروه هاي مختلف معني دار بوده است (p£0.05). براي دستيابي به بهترين ميزان بازدهي، دوره پرورش با 18 قطعه جوجه در هر مترمربع آغاز گرديده و در پايان سن 6 هفتگي، با خارج نمودن بخشي از گله و کاهش تراکم آن تا سطح 14 قطعه در هر متر مربع، امکان رشد جبراني بيشتر براي ساير افراد گله فراهم مي شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

فرخوی، م.، و مدیرصانعی، م.، و منصوری، ب.، و قلیانچی لنگرودی، آ. (1386). تاثیر سطوح مختلف تراکم گله در واحد سطح بر عملکرد جوجه های گوشتی. مجله دامپزشکی ایران (دانشگاه شهید چمران اهواز), 3(4 (مسلسل 17)), 42-49. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=77355Vancouver : کپی

فرخوی محسن، مدیرصانعی مهرداد، منصوری بهزاد، قلیانچی لنگرودی آرش. تاثیر سطوح مختلف تراکم گله در واحد سطح بر عملکرد جوجه های گوشتی. مجله دامپزشکی ایران (دانشگاه شهید چمران اهواز). 1386 [cited 2022January18];3(4 (مسلسل 17)):42-49. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=77355IEEE : کپی

فرخوی، م.، مدیرصانعی، م.، منصوری، ب.، قلیانچی لنگرودی، آ.، 1386. تاثیر سطوح مختلف تراکم گله در واحد سطح بر عملکرد جوجه های گوشتی. مجله دامپزشکی ایران (دانشگاه شهید چمران اهواز), [online] 3(4 (مسلسل 17)), pp.42-49. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=77355. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 375 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی