برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارتباط مقاومت به انسولين با شدت بيماري سيروز کبدي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* قزوین، بیمارستان بوعلی سینا، مرکز تحقیقات بیماری‌های متابولیک
 
چکیده: 

زمينه: مقاومت به انسولين و عدم تحمل گلوکز در سيروز کبدي شيوع بالايي دارد و به عنوان يک عامل پيش آگهي مهم مطرح است.
هدف: مطالعه به منظور تعيين ارتباط بين مقاومت به انسولين با شدت بيماري سيروز کبدي انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه توصيفي- تحليلي بر روي 76 بيمار مبتلا به سيروز کبدي مراجعه کننده به بيمارستان بوعلي سينا قزوين در سال هاي 1385 و 1386 انجام شد. سطح انسولين، گلوکز ناشتاي سرم و تحمل گلوکز خوراکي
(OGTT) در تمام بيماران ارزيابي شد. بيماران از نظر شدت سيروز کبدي بر اساس طبقه بندي چايد- پاف به سه گروه B, A و C تقسيم بندي شدند. مقاومت به انسولين با استفاده از مدل هومئوستاز ارزيابي مقاومت به انسولين (HOMA-IR) در گروه هاي B, A و C تعيين شد. داده ها با آزمون هاي تي، آناليز واريانس، مجذور کاي و فيشر تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: ميزان بروز مقاومت به انسولين در بيماران مبتلا به سيروز کبدي
60.5% و در گروه هاي B, A و C طبقه بندي چايلد- پاف به ترتيب %66.7, %31.6 و 74.1% بود. ارتباط معني داري بين مقاومت به انسولين و سيروز کبدي وجود داشت (p=0.01). بر اساس آزمون تحمل گلوکز خوراکي 34.2% بيماران ديابت مليتوس، 31.6% تحمل گلوکز مختل و 34.2% تحمل گلوکز طبيعي داشتند.
نتيجه گيري: با توجه به يافته ها به نظر مي رسد مقاومت به انسولين در بيماران مبتلا به سيروز کبدي با شدت سيروز ارتباط دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 163
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی