برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي پايداري خاكدانه ها و پتانسيل فرسايش خاك در خاك هاي لومي و لوم رسي شني: مطالعه موردي دشت لامرد - استان فارس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه خاک شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
 
چکیده: 

فرسايش آبي يكي از فرآيندهاي كليدي در بوم سازه هاي نيمه خشك و خشك ايران است. با افزايش فعاليت هاي عمراني و تخريب منابع طبيعي به نظر مي رسد فرسايش خاك ناشي از تمركز رواناب سطحي در حال افزايش است. اين تحقيق در مناطق داراي فرسايش آبكندي صورت گرفته است. نمونه برداري خاك از آبكندهاي معرف (سر و بدنه آبكند) و نقاط شاهد (بدون فرسايش) با سه تكرار و دو عمق در دشت فرودگاه و چاهو در حوضه آبريز لامرد در جنوب استان فارس صورت پذيرفت. خصوصيات فيزيكوشيميايي خاك ها اندازه گيري و از ميانگين وزني قطر (MWD) به عنوان شاخصي جهت نشان دادن حساسيت خاك ها به فرسايش استفاده گرديد. همچنين جهت تعيين عوامل موثر در پايداري از رگرسيون خطي چند متغيره به روش گام به گام استفاده گرديد. نتايج نشان مي دهد كه MWD دردشت فرودگاه لامرد بسيار كم و پايداري خاكدانه ها داراي محدوديت بسيار شديد مي باشد. اين عدم پايداري به دليل نسبت جذب سديم بالا و فقير بودن خاك ها از ماده آلي مي باشد. همچنين تفاوت معني داري بين پايداري خاكدانه ها در لايه سطحي و زيرسطحي مشاهده نگرديد. در اين منطقه ارتباط مثبت و معني داري بين ميانگين وزني قطر و نسبت Silt/Clay+Sand به دست آمد و اين نشان دهنده تاثير برجسته سديم در تبديل نقش مثبت رس به نقش منفي در پايداري خاكدانه ها در اين منطقه مي باشد. در منطقه چاهو نيز پايداري خاكدانه ها داراي محدوديت شديد و بسيار شديد مي باشد. پايداري خاكدانه ها در لايه سطحي به صورت معني داري از لايه زير سطحي بيشتر مي باشد. بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه با فرسايش لايه سطحي خطر فرسايش دو چندان مي شود. در چاهو بين ميانگين وزني قطر و ماده آلي رابطه مثبت و معني داري حاصل گرديد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 189
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی