برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تشابه باکتريهاي همزيست با يونجه يکساله (.Medicago rigidula L) و يونجه چندساله (.M. sativa L)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران
 
چکیده: 

پايه هاي يونجه يکساله M. rigidula از سه رويشگاه با ارتفاع 2000-1450 متر از سطح دريا جمع آوري و باکتري Sinorhizobium از ريشه گياهان استخراج گرديد. باکتري همزيست با ريشه يونجه زراعي M. sativa نيز از اين گونه استخراج گرديد. باکتريهاي استخراج شده از دو گونه مذکور تحت آزمايشهاي بيوشيميايي مانند، مشخصات باکتري، رنگ آميزي گرم، مصرف قندهاي مختلف و آزمايش ليتموس ميلک قرار گرفتند. حساسيت و مقاومت باکتريهاي استخراج شده به تعدادي از آنتي بيوتيکها و نيز مقاومت در مقابل غلظت هاي مختلف NaCl مورد بررسي قرار گرفتند. انجام آزمايشها در شرايط in vivo با تلقيح گياهچه هاي هر يک از دو گونه يونجه يکساله و چندساله با باکتريهاي استخراج شده از دو گونه گياهي وجود Sinorhizobium meliloti را در M. rigidula و M. sativa اثبات نمود. تلقيح گونه هاي گياهي با باکتريهاي مختلف نشان داد، باکتري سينوريزوبيوم استخراج شده از يک گونه گياهي مي تواند بر روي ريشه گونه ديگر مستقر شده (Cross infection) و ايجاد گرهک نمايد. اما تعداد گره تشکيل شده بر روي ريشه گياهچه و اندازه گره ايجاد شده توسط باکتري Sinorhizobium meliloti استخراج شده از يک گونه گياهي، با باکتري استخراج شده از گونه ديگر تفاوت معني داري داشت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 84
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی