برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسى ديدگاه دانشجويان دندانپزشکي دانشگاههاي علوم پزشکي تهران، شهيد بهشتي و شاهد در مورد ميزان کاربردي بودن و کيفيت آموزشي دروس علوم پايه (82-1384)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزشى دندانپزشکی کودکان، دانشکده دندانپزشکى، دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتی
 
چکیده: 
زمينه و هدف: موضوع ارجحيت کاربردي بودن مفاهيم علوم پايه در ابعاد کلينيکي سالهاست که مورد بحث و بررسي است. هدف اين مطالعه بررسي نظر دانشجويان سالهاي آخر دندانپزشکي دانشگاههاي دولتي تهران در خصوص دروس علوم پايه درطي سالهاي تحصيلي 1382-1384مى باشد.روش بررسي: مطالعه حاضراز نوع توصيفي مقطعي است که با مشارکت 175 نفر دانشجوى مقطع باليني سه دانشگاه تهران، شهيد بهشتي و شاهد در مورد ميزان کاربري کلينيکي و کيفيت دروس علوم پايه انجام شد. اطلاعات از طريق تکميل پرسشنامه که شامل تناسب زمان اختصاص داده شده به هر درس و ميزان کاربري کلينيکي و تاثير آن بر کيفيت خدمات درماني در کلينيک بود. اطلاعات جمع آوري شده به کمک آزمونهاي آماري Kruskall-Wallis & Mann-Whitney با استفاده ازنرم افزار SPSS تحليل گرديدند.يافته ها: از نظر دانشجويان شرکت کننده در اين بررسي دروس آناتومي، آسيب شناسي و فيزيولوژي داراي بيشترين کاربرد در مقاطع کلينيکي بوده در حالى که دروس بيوشيمي، فيزيک پزشکي و ژنتيک داراي کمترين کاربرد در کلينيک بودند. دروس بيوشيمي و ميکروب شناسي بيش از ساير دروس مورد توجه دانشجويان قرار گـرفته بود، در حالى که دروس آمار، آناتومي، ژنتيک و روان شناسي کمتر از بقيه مورد توجه قرار گرفته بودند. مقايسه پاسخ دانشجويان دانشگاههاي مورد بررسي نشانگر وجود اختلاف بين گروهها بود. آزمونهاي آماري انجام شده اختلاف معني داري را بين نظردانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي با دو دانشگاه ديگر در خصوص ميزان اهميت دروس آناتومي، روانشناسي و بيوشيمي با رضايت کمتر دانشجويان شهيد بهشتي نشان داد. (0.005=P) نتيجه گيري: به طور کلى دانشجويان هر سه دانشگاه از نحوه و ميزان تاکيد روي دروس ميکروب شناسي، پاتولوژي، بهداشت عمومي، فيزيک پزشکي و فيزيولوژي رضايت داشتند، هر چند در موارد خاص اين رضايت در دانشجويان شاغل به تحصيل در دانشگاههاي تهران و شهيد بهشتي از شاهد کمتر بود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

انصاری، ق.، و حسینی نژاد، س. (1387). بررسی دیدگاه دانشجویان دندانپزشکی دانشگاههای علوم پزشکی تهران, شهید بهشتی و شاهد در مورد میزان کاربردی بودن و کیفیت آموزشی دروس علوم پایه (82-1384). مجله دندانپزشکی (journal of islamic dental association of iran), 20(1 (مسلسل 66)), 65-69. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=77035Vancouver : کپی

انصاری قاسم، حسینی نژاد سارا. بررسی دیدگاه دانشجویان دندانپزشکی دانشگاههای علوم پزشکی تهران, شهید بهشتی و شاهد در مورد میزان کاربردی بودن و کیفیت آموزشی دروس علوم پایه (82-1384). مجله دندانپزشکی (journal of islamic dental association of iran). 1387 [cited 2021December08];20(1 (مسلسل 66)):65-69. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=77035IEEE : کپی

انصاری، ق.، حسینی نژاد، س.، 1387. بررسی دیدگاه دانشجویان دندانپزشکی دانشگاههای علوم پزشکی تهران, شهید بهشتی و شاهد در مورد میزان کاربردی بودن و کیفیت آموزشی دروس علوم پایه (82-1384). مجله دندانپزشکی (journal of islamic dental association of iran), [online] 20(1 (مسلسل 66)), pp.65-69. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=77035. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 143 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی