برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه مواجهه با آلودگي صوتي و افت شنوايي: يک مطالعه هم گروهي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* رفسنجان، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، میدان انقلاب، دانشکده پزشکی، گروه پزشکی اجتماعی
 
چکیده: 

سابقه و هدف: با توجه به شيوع افت شنوايي در شاغلين در حرفه هاي پر سر و صدا و اهميت اتيولوژي آن و بررسي تاثير فعاليت هاي بهداشت حرفه اي در کاهش و کنترل اثر آلودگي صوتي محيط کار بر وضعيت شنوايي شاغلين اين گونه محيط ها، تحقيق حاضر در دو دسته واحدهاي پر سر و صدا و کم سر و صداي شهر رفسنجان )سال 1384) طراحي شده است.
مواد و روش ها: اين مطالعه با طراحي کوهورت تاريخي، بر روي 120 نفر افرادي که در دو گروه با مواجهه (۶۰نفر) و بدون مواجهه ۶۰)نفر( با آلودگي صوتي محيط کار انجام گرفت. واحدهاي داراي آلودگي صوتي شامل مکان هايي بوده اند که ميزان صداي محيط کار در آن ها بيش از 85 دسي بل و واحدهاي گروه ديگر داراي ميزان صداي محيط کم تر از 85 دسي بل بوده اند. افراد دو گروه به لحاظ سن، جنس، سابقه کار و ساعات کار روزانه مشابه يکديگر بوده اند. وضعيت شنوايي در افراد دو گروه با روش Pure Tone Audiometry اندازه گيري و آستانه شنوايي بيش از 20 دسي بل به عنوان افت شنوايي در نظر گرفته شد. نسبت افراد داراي شنوايي در دو گروه با استفاده از روش Chi-square مورد مقايسه و Relative Risk بروز افت شنوايي در نمونه ها محاسبه و حدود اطمينان آن در جامعه برآورد گرديد.
يافته ها: ميانگين صداي ثبتي در محيط کار دو گروه با و بدون مواجهه به ترتيب 108.3±6.0 و 68±4.0 دسي بل بوده است (P<0.0001). نسبت افت شنوايي گوش راست در گروه بدون مواجهه %12 و در گروه با مواجهه (P<0.0005) %73 و RR آن برابر با 4.0 مي باشد. اين نسبت ها براي گوش چپ به ترتيب %15 و (P<0.0001) %60 بوده و RR آن برابر با 6.3 به دست آمد.
نتيجه گيري: کماکان آلودگي صوتي در محيط هاي شغلي پر سر و صدا وجود داشته و موجب بروز افت شنوايي در افراد شاغل مي گردد. بررسي علل عدم کنترل آن و نيز اقدامات لازم در جهت کاهش خسارت مصرا توصيه مي گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 220
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی