برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1386 , دوره  1 , شماره  1 ; از صفحه 11 تا صفحه 16 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي شيوع ژنهاي آنزيم هاي تغيير دهنده آمينوگليکوزيدها در انتروکوکوس فکاليس و انتروکوکوس فسيوم در ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه میکروب شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 
چکیده: 
زمينه و اهداف: سويه هاي مقاوم و غلظت هاي بالاي جنتامايسين در بيمارستان تهران شايع مي باشد. شناخت ژن هاي مسوول مقاومت در پيش بيني نوع مقاومت احتمالي به ساير آمينوگليکوزيدها و اتخاذ سياست هاي درماني موثر مي باشد.روش بررسي: در اين مطالعه ابتدا سويه هاي انتروکوکوس مقاوم به غلظت هاي بالاي جنتامايسين با ديسکهاي حاوي 120 ميکروگرمي شناسايي و جدا شدند. 79 سويه انتروکوکوس فکاليس و 35 انتروکوکوس فسيوم داراي اين مقاومت بودند. اين جدايه ها از سه بيمارستان در تهران در طي دو سال (1383-1384) جمع آوري شدند. حداقل غلظت کشنده براي جنتاميسين به روش ماکرو براث انجام گرديد. تست هاي حساسيت دارويي به روش کر بي بوئر براي آنتي بيوتيک هاي آميکاسين، نتيل مايسين، توبرامايسين و کانامايسين انجام شدند. تمامي جدايه ها براي انجام واکنش زنجيره اي پليمراز ژنهاي تغيير دهنده آمينوگلکوزديدها (Aminoglycoside modifying Enzymes; MEs) که شامل aph(2')-Ib, aph(2')Ic, (aac (6')-aph(2'), aph(2')-Ia, aph(2')-Id, aph(3')-IIIa و ant(4')-Ia مي باشند، انتخاب شدند.يافته ها: 59 جدايه (%52) فنوتيپ (High Level Gentamicin Resistant) HLGR را نشان دادند. MIC در تمام سويه هاي HLGR بيش از 500 ميکروگرم بوده و در سويه هاي (Low Level Gentamicin Resistant) LLGR مقدار MIC بين 64 تا 500 ميکروگرم در ميلي ليتر متغير بوده است. تمام سويه ها HLGR حاوي ژن ‘aac (6')-aph(2' ') بودند. ژن aph (3' ')-III در %61 از سويه هاي با فنوتيپ HLGR و در %65 از سويه هاي داراي MIC<500 ديده شد. وجود همزمان دو ژن aac(6')-aph(2' ') و aph(3')IIIa در بين سويه هاي انتروکوکوس فکاليس و انتروکوکوس فسيوم به ترتيب %60 و %65 ديده شدند. ژن aph(2')Ic در دو سويه از انتروکوکوس فسيوم تکثير شد. نتاج PCR براي ژن هاي ant(4')-Ia, aph(2')-Ic, aph(2')-Id منفي بود. ژن aac(6')-aph(2' ') و سپس ژن aph(3')-IIIa بيشترين ژن هاي موثر در ايجاد مقاومت به جنتامايسين و بقيه آمينوگليکوزيدها مي باشند.نتيجه گيري: سويه هاي فاقد اين ژنها به تمامي آمينوگليکوزيدهاي تست شده در اين مطالعه حساس بودند. به دليل حضور ژن aac(6')-aph(2' ') اغلب سويه هاي مقاوم به جنتامايسين به ساير آمينوگليکوزيدها مقاوم مي باشند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

فیض آبادی، م.، و صیادی، س.، و شکرزاده، ل.، و خطیبی، س.، و غروی، س. (1386). بررسی شیوع ژنهای آنزیم های تغییر دهنده آمینوگلیکوزیدها در انتروکوکوس فکالیس و انتروکوکوس فسیوم در ایران. مجله میکروب شناسی پزشکی ایران, 1(1), 11-16. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=76883Vancouver : کپی

فیض آبادی محمدمهدی، صیادی سارا، شکرزاده لیلا، خطیبی سپیده، غروی سارا. بررسی شیوع ژنهای آنزیم های تغییر دهنده آمینوگلیکوزیدها در انتروکوکوس فکالیس و انتروکوکوس فسیوم در ایران. مجله میکروب شناسی پزشکی ایران. 1386 [cited 2021December02];1(1):11-16. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=76883IEEE : کپی

فیض آبادی، م.، صیادی، س.، شکرزاده، ل.، خطیبی، س.، غروی، س.، 1386. بررسی شیوع ژنهای آنزیم های تغییر دهنده آمینوگلیکوزیدها در انتروکوکوس فکالیس و انتروکوکوس فسیوم در ایران. مجله میکروب شناسی پزشکی ایران, [online] 1(1), pp.11-16. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=76883. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 99 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی