برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1386 , دوره  11 , شماره  3 ; از صفحه 173 تا صفحه 179 .
 
عنوان مقاله: 

ادراک و انتظار دريافت کنندگان خدمات بهداشتي اوليه از کيفيت خدمات در مراکز بهداشتي درماني بندرعباس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: در بخش خدمات بهداشتي موضوع کيفيت داراي جايگاه ويژه اي است، زيرا وظيفه و رسالت خطير حفظ سلامت و مراقبت از حيات جامعه بر عهده اين بخش است. هدف اين مطالعه تعيين ادراک زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني بندرعباس از وضعيت موجود و انتظار آنها از وضعيت مطلوب کيفيت خدمات بهداشتي اوليه بود.
روش کار: در اين مطالعه مقطعي، تعداد 400 نفر از زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني بندرعباس پرسشنامه اي را که بر اساس ابزار
SERVQUAL طراحي شده بود و ادراک و انتظار آنها را از کيفيت خدمات بهداشتي اوليه مي سنجيد، تکميل نمودند. اين پرسشنامه شامل ابعاد ملموس، اطمينان پاسخگويي، تضمين و همدلي خدمت است. داده هاي جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار SPSS توسط آزمونهاي کاي اسکوئر و آناليز واريانس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج: بر اساس ادراک، بيشترين نسبت (
64%) افراد کيفيت خدمات ارايه شده را متوسط ارزيابي کردند. مطلوب ترين بعد از لحاظ کيفيت، بعد تضيمن بود و بعد از آن ابعاد اطمينان، پاسخگويي و ملموس قرار داشت و نامطلوب ترين بعد از لحاظ کيفيت، بعد همدلي بود. بر اساس انتظار بيشترين نسبت (95%) افراد، موضوع کيفيت خدمات ارايه شده را مهم دانستند و متعقد بودند که مهمترين بعد از لحاظ کيفيت، بعد تضمين خدمت است و بعد از آن به ترتيب ابعاد اطمينان، پاسخگويي، ملموس و همدلي قرار داشت. ادراک و انتظار دريافت کنندگان خدمات از کيفيت از ابعاد پنج گانه با يکديگر متفاوت و اين تفاوتها از نظر آماري معني دار بود (P<0.001).
نتيجه گيري: مشتريان از ابعاد مختلف کيفيت خدمات درک يکساني ندارند و اهميتي يکسان نيز به آن نمي دهند، لذا در برنامه هاي ارتقا کيفيت خدمات اين تفاوتها را بايد در نظر داشت و اولويت ها را بر اساس آنها تعيين نمود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 296
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی