برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر دو ژل سفيد کننده in office و home بر ريز سختي سطح رزين کامپوزيت

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تبریز، دانشکده دندانپزشکی، گروه ترمیمی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: محصولات بليچينگ با مکانيسم اسيد کنندگي به عنوان يک ماده شيميايي مي توانند اثرات جانبي بر روي بافت هاي نرم و سخت و مواد ترميمي موجود در حفره دهان داشته باشند. هدف از مطالعه حاضر ارزيابي اثر دو نوع ژل بليچينگ با غلظت هاي 15% و 35% به ترتيب به عنوان home و in office bleaching بر روي ريز سختي و توپوگرافي سطح کامپوزيت رزين مي باشد.
روش بررسي: در اين مطالعه آزمايشگاهي، 75 نمونه از کامپوزيت
Z100 (3M) به شکل ديسک به ضخامت 2 ميلي متر و قطر 5 ميلي متر تهيه شد. نمونه ها به طور تصادفي در سه گروه باروش هاي آماده سازي به شرح زير قرار گرفتند: گروه 1 آب مقطر، گروه 2 کاربامايد پراکسايد 15% به مدت 6 ساعت در روز طي سه هفته و گروه 3 کاربامايد پراکسايد 35% به مدت 30 دقيقه در هفته طي سه هفته. پس از آن ريزسختي نمونه ها در مقياس Vickers در سه نقطه از هر نمونه اندازه گيري و ثبت گرديد. از هر گروه 8 نمونه نيز به طور تصادفي، جهت ارزيابي تغييرات مورفولوژي سطح توسط ميکروسکوپ الکتروني انتخاب شد. پس از جمع آوري داده ها، جهت آناليز آماري از آزمون هاي One Way ANOVA و Duncan با P<0.05 به عنوان سطح معني داري استفاده شد.
يافته ها: بيشترين ميزان ريزسختي در گروه کاربامايد پراکسايد
15% (84.43±1.87) و کمترين ميزان در گروه کاربامايد پراکسايد 35% (76.12±1.77) حاصل شد. تفاوت بين ميانگين ريزسختي گروه هاي home bleaching و کنترل (1 و 2) معني دار نبود (P=0.24). ولي بين ساير گروه ها (1 و 3) و (2 و 3) تفاوت معني دار وجود داشت (P<0.002). در بررسي ميکروسکوپ الکتروني تغييري در توپوگرافي سطح از نظر وجود ترک و شکاف پس از درمان بليچينگ مشاهده نشد.
نتيجه گيري: بر اساس نتايج مطالعه حاضر
in-office bleaching باعث کاهش ريزسختي سطح کامپوزيت مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 107
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی