نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1386 , دوره  2 , شماره  4 ; از صفحه 286 تا صفحه 292 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي مقايسه اي يادگيري ضمني توالي حرکتي در سالمندان و جوانان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
هدف: توالي حرکتي اساس بسياري از رفتارهاي هوشيارانه انسان است، چرا که رفتارهاي پيچيده حرکتي زنجيره اي از رفتارهاي اوليه است. سالمندي شناختي بخشي از فرايند سالمندي است که موجب کاهش توانايي هاي شناختي سالمندان از جمله يادگيري مي گردد. هدف اين پژوهش مقايسه يادگيري ضمني در سالمندان و جوانان است.روش بررسي: ابتدا نرم افزار تخصصي ارايه محرک هاي متوالي و ثبت زمان و خطاي پاسخ طراحي گرديد. اين نرم افزار در تکليف يادگيري حرکتي ارايه شده زمان پاسخ و تعداد خطا را ثبت مي نمود. در اين پژوهش دو گروه سالمند و جوان (هر گروه 15 نفر) در تکليف يادگيري ضمني شرکت داده شدند. تکليف حرکتي ارايه شده به نحوي بود که در مراحل اول و ششم محرک ها به صورت نامنظم و در ساير مراحل به صورت منظم ظاهر مي شدند.يافته ها: آزمون تحليل واريانس براي اندازه گيري هاي مکرر زمان پاسخ و خطاي پاسخ، تي زوج شده براي مقايسه داده هاي منظم و نامنظم يک گروه و تي مستقل براي مقايسه داده هاي دو گروه سالمند و جوان مورد استفاده قرار گرفت. نتايج نشان داد که زمان پاسخ در توالي هاي منظم و نامنظم در گروه جوانان کاهش مي يابد وليکن در گروه سالمندان فقط در توالي منظم کاهش مي يابد. و تعداد خطا و سرعت پاسخ در سالمندان کمتر از جوانان بود.نتيجه گيري: بر اساس يافته هاي پژوهش حاضر در سالمندان يادگيري ضمني توالي حرکتي اتفاق مي افتد. و دقت يادگيري ضمني سالمندان از جوانان بيشتر است. همچنين يادگيري مهارت حرکتي به صورت ضمني براي آموزش مهارت هاي حرکتي به سالمندان، خاصه مهارتهاي نيازمند دقت، روش مناسبي مي باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نجاتی، و.، و عشایری، ح.، و گروسی فرشی، م.، و اقدسی، م. (1386). بررسی مقایسه ای یادگیری ضمنی توالی حرکتی در سالمندان و جوانان. سالمند, 2(4), 286-292. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=76648Vancouver : کپی

نجاتی وحید، عشایری حسن، گروسی فرشی میرتقی، اقدسی محمدتقی. بررسی مقایسه ای یادگیری ضمنی توالی حرکتی در سالمندان و جوانان. سالمند. 1386 [cited 2022August13];2(4):286-292. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=76648IEEE : کپی

نجاتی، و.، عشایری، ح.، گروسی فرشی، م.، اقدسی، م.، 1386. بررسی مقایسه ای یادگیری ضمنی توالی حرکتی در سالمندان و جوانان. سالمند, [online] 2(4), pp.286-292. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=76648. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 180 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی