برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي نقاط قوت و ضعف آموزش باليني از ديدگاه دانشجويان دوره هاي روزانه و شبانه دانشكده پرستاري و مامايي مشهد سال 1382

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
مقدمه: دوره هاي کارآموزي و کارورزي در شکل دهي مهارتهاي اساسي و توانمندي هاي حرفه اي دانشجويان پرستاري و مامايي نقش اساسي دارد. حدود 50 درصد از دوره آموزشي رشته هاي پرستاري و مامايي صرف آموزش باليني و درمانگاهي مي شود. ضعف برنامه ريزي براي آموزش و بويژه آموزش باليني عامل يک دسته از مشکلات است که در نهايت ضعف مهارتهاي حرفه اي فارغ التحصيلان و کاهش و کارآيي و اثربخشي نظام آموزش و کيفيت ارايه خدمات بهداشتي درماني به جامعه را در بردارد. باتوجه به اهميت نظرات دانشجويان به عنوان مشتريان فرايند آموزش و اهميت شناسايي مشکلات موجود، هدف مطالعه حاضر بررسي مشکلات آموزش باليني رشته هاي پرستاري و مامايي از ديدگاه دانشجويان دوره هاي روزانه و شبانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد در سال 1382 مي باشد.روش اجرا: در اين پژوهش توصيفي 120 نفر از دانشجويان دوره هاي روزانه و شبانه رشته هاي پرستاري و مامايي و اتاق عمل دانشکده پرستاري و مامايي به روش طبقه اي و تصادفي انتخاب شدند، ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه بود که 2 هفته پس از پايان آخرين دوره کارآموزي در ترم مذکور توسط دانشجويان تکميل شد. جهت تدوين پرسشنامه در طي 2 سال گذشته شکايات شايع دانشجويان از آموزش باليني و نقطه نظرات اساتيد در اين زمينه گردآوري و با مطالعه منابع علمي ليست آيتم هاي پرسشنامه تهيه شد. روايي پرسشنامه از طريق محتوايي و پاياني آن به روش آزمون مجدد بررسي و همساني دروني آن تاييد شد. ويژگيهاي فردي و تحصيلي دانشجويان و نمرات کارآموزي آنان به وسيله پرسشنامه جمع آوري شد. جهت تحليل داده ها از روشهاي آمار توصيفي، آزمونهاي تي کاي دو و ضريب همبستگي رتبه اي اسپيرمن و آناليز واريانس يک طرفه استفاده شد.نتايج: ميانگين سني دانشجويان 22.06 سال بود. 21.7 درصد از دانشجويان پسر و 78.2 درصد دختر بودند، 41.7 درصد دانشجوي رشته پرستاري، 44.2 درصد مامايي و 14.2 درصد دانشجوي رشته اتاق عمل بودند. شايع ترين مشکلات مربوط به فرايند آموزش که توسط دانشجويان گزارش شد عبارت بودند از: عدم استفاده از وسايل کمک آموزشي مناسب مثل مولاژ و فيلم که در تمرين و مشاهده تکنيکهاي عملي کمک کننده هستند که توسط 72.5 درصد از دانشجويان به آن اشاره شده، وجود نداشتن امکانات و تجهيزات لازم آموزشي در بخش که در 85.4 از موارد، مجبور بودن دانشجو به انجام وظايف پرسنل بخش که در 54.1 درصد از موارد و تعداد زياد دانشجو در کارآموزي که توسط 40.3 درصد از دانشجويان مورد اشاره قرار گرفت. 77 درصد از دانشجويان از روشهاي ارزشيابي باليني رضايت نداشته و خواستار تجديد نظر مربيان در اين زمينه بودند. مهمترين نقاط قوت کارآموزيها عبارت بودند از: يادگيري اخلاق حرفه اي و نحوه ارتباط صحيح با بيمار که توسط 91.7 درصد از دانشجويان، ارايه اهداف دوره کارآموزي در اولين روز دوره همراه با توضيحات لازم که توسط 82.6 درصد و آموزش دانشجويان در راستاي اهداف کارآموزي که توسط 81.7 درصد از دانشجويان ذکر گرديد. در اين مطالعه همچنين مهمترين نقاط قوت و ضعف آموزشهاي باليني به تفکيک از ديدگاه دانشجويان رشته هاي پرستاري مامايي و اتاق عمل دانشجويان زن و مرد و دانشجويان ضعيف، متوسط و قوي بررسي و مقايسه شده است.بحث و نتيجه گيري: اين پژوهش نشان داد که از ديدگاه اکثر دانشجويان اهداف دوره هاي کارآموزي و کارروزي مشخص و محتواي آموزش دوره بر اساس اهداف بوده و به آموزش مهارتهاي ارتباطي که مربوط به اهداف حيطه عاطفي هستند. توجه لازم صورت گرفته است که مربوط به وجود برنامه مشخص آموزش باليني در اکثر گروههاي آموزشي دانشکده مي باشد. بر اساس يافته هاي مطالعه علاوه بر تداوم و تقويت برنامه هاي موجود، تامين امکانات کافي و محيطهاي آموزشي استاندارد و نيز اصلاح روشهاي ارزشيابي باليني مورد تاکيد قرار مي گيرد. از يافته هاي اين پژوهش در تدوين کارگاههاي آموزش بالين جهت مربيان دانشکده پرستاري و مامايي استفاده خواهد شد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

خدیوزاده، ط.، و فرخی، ف. (1382). بررسی نقاط قوت و ضعف آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان دوره های روزانه و شبانه دانشکده پرستاری و مامایی مشهد سال 1382. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, 3((ویژه نامه 10)), 67-68. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=76622Vancouver : کپی

خدیوزاده طلعت، فرخی فریده. بررسی نقاط قوت و ضعف آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان دوره های روزانه و شبانه دانشکده پرستاری و مامایی مشهد سال 1382. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. 1382 [cited 2022January20];3((ویژه نامه 10)):67-68. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=76622IEEE : کپی

خدیوزاده، ط.، فرخی، ف.، 1382. بررسی نقاط قوت و ضعف آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان دوره های روزانه و شبانه دانشکده پرستاری و مامایی مشهد سال 1382. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, [online] 3((ویژه نامه 10)), pp.67-68. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=76622. 

 
بازدید یکساله 372 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی