برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1385 , دوره  2 , شماره  4 ; از صفحه 41 تا صفحه 46 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ميزان تاثير فيبرها در بهبود استحکام خمشي رزين هاي آکريلي در مجاورت هيپوکلريت سديم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بخش پروتز، دانشکده دندان پزشکی، مرکز تحقیقات علوم دندان پزشکی ترابی نژاد، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 
چکیده: 

مقدمه: در طي روند ضد عفوني، استحکام خمشي رزين هاي آکريلي بيس دنچر مي تواند، تحت تاثير قرار گيرد. فيبرها، به عنوان يک روش استحکام بخشي معرفي شده اند. هدف از اين مطالعه، بررسي ميزان تاثير استحکام خمشي نمونه هاي آکريلي گرماسخت ،تقويت شده با فيبر، و بدون فيبر، غوطه ور در هيپوکلريت سديم 5/2 درصد بود.
روش  مطالعه: تعداد 60 نمونه، آکريلي به ابعاد 65×10×3   ميلي مترساخته شد. تعداد 30 نمونه، توسط نوعي فيبر غيرآغشته به رزين، در 1 ميلي متري سطح تقويت شدند. هر کدام از دو گروه، به سه زير گروه به صورت بدون غوطه وري (۱)، غوطه وري در آب به مدت ۸ ساعت (۲) و غوطه وري در هيپوکلريت سدم ۲.۵ درصد به مدت ۸ ساعت (۳)، تقسيم شدند. استحکام خمشي نمونه ها، با استفاده از تست بارگذاري سه نقطه اي ارزيابي و نتايج با آزمون آناليز واريانس دو طرفه تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: ميانگين، استحکام خمشي نمونه هاي تقويت شده، با فيبر غوطه ور در محلول ضدعفوني کننده 5/126 مگاپاسکال، و نمونه هاي تقويت نشده غوطه ور در محلول 7/122 مگاپاسکال بود. ميانگين، استحکام خمشي کليه گروه ها تفاوت معني داري نشان نداد.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج حاصله، اين نوع فيبر قادر به افزايش استحکام خمشي نمونه هاي آکريلي نيست. و براي تقويت آکريل هاي گرماسخت، در شرايط خشک، مرطوب، و غوطه ور، در محلول  ضد عفوني هيپوکلريت سديم موثر نيست.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 66
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی