برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1387 , دوره  15 , شماره  2 ; از صفحه 162 تا صفحه 170 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر مورفين بر تعداد سلول هاي اسيدوفيل لوب قدامي هيپوفيز موش صحرايي نر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم تشریح، دانشکده پزشکی افضلی پور، دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 
چکیده: 

مقدمه: تاثير مورفين بر فعاليت ترشحي هيپوفيز با واسطه گيرنده هاي اوپيوئيدي ميو تقريبا موضوعي شناخته شده مي باشد و گزارشاتي نيز مبني بر اثر مورفين بر تکثير سلولي وجود دارد. در تحقيق حاضر براي اولين بار اثر مورفين بر تکثير سلول هاي اسيدوفيل آدنوهيپوفيز موش صحرايي نر مورد بررسي قرار گرفت.
روش: اين مطالعه بر روي 14 موش صحرايي نر بالغ نژاد
Wistar در دو گروه وابسته و غير وابسته به مورفين انجام گرفت. حيوانات در گروه وابسته به مورفين با مصرف 21 روز مورفين (خوراکي و از طريق آب آشاميدني) معتاد شدند. پس از کنترل علائم سندرم ترک اعتياد، از حيوانات خون گيري به عمل آمد و با استفاده از روش Elisa مقدار پرولاکتين در دو گروه اندازه گيري شد. در مرحله بعد و پس از بي هوش کردن موش ها و انجام تزريق داخل قلبي سرم فيزيولوژي و فيکساتور، هيپوفيز خارج شده و در فرمالين 10% ثابت شد. تعداد سلول هاي لاکتوتروپ و سوماتوتروپ در دو گروه وابسته و غير وابسته به مورفين با استفاده از روش ايمونوهيستوشيمي مورد مقايسه و تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين توليد پرولاکتين در گروه وابسته به مورفين افزايش معني داري نسبت به گروه غير وابسته به مورفين نشان داد. نتايج به دست آمده حاکي از افزايش معني دار ميانگين نسبت درصد سلول هاي لاکتوتروف به مجموع سلول هاي اسيدوفيل و کاهش معني دار ميانگين نسبت درصد سلول هاي سوماتوتروپ به مجموع سلول هاي اسيدوفيل در گروه وابسته به مورفين نسبت به گروه غير وابسته به مورفين مي باشد.
نتيجه گيري: وابستگي به مورفين مي تواند منجر به افزايش نسبت درصد سلول هاي ماموتروپ و سطح سرمي پرولاکتين و کاهش نسبت درصد سلول هاي سوماتوتروپ شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 151
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی