برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي عملکرد مناطق آزاد تجاري ايران و تاثير آن در توسعه اقتصادي اين مناطق

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه شهید چمران اهواز
 
چکیده: 

هدف از ايجاد و توسعه مناطق آزاد؛ افزايش و توسعه صادرات، ايجاد اشتغال، جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي و انتقال تکنولوژي، افزايش درآمدهاي عمومي، افزايش توريسم، ارتقاي جايگاه اقتصادي کشور و بهره مندي از اقتصاد رقابتي است. در اين پژوهش عملکرد اقتصادي مناطق آزاد سه گانه کيش، قشم و چابهار در فاصله زماني 83-1372 مورد ارزيابي قرار گرفت. بررسيها نشان داد بخش عمده اي از هزينه ايجاد زيرساختها و تاسيسات زيربنايي به منطقه آزاد کيش اختصاص يافته و اين منطقه در جذب درآمد ارزي ناشي از توريسم خارجي و جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي نسبت به ساير مناطق پيشرو بوده است. منطقه آزاد قشم در جذب %99 درآمد ارزي ناشي از صادرات کالا در مناطق آزاد ايران فعاليت عمده اي داشته است. عملکرد مناطق آزاد چابهار در زمينه عوامل مذکور به دليل عدم وجود زيرساختها و محروميت شديد منطقه بسيار ضعيف بوده و اين منطقه نتوانسته است به هدف اصلي خود که ترانزيت کالا است، دست يابد. در مجموع مناطق آزاد سه گانه، برغم داشتن زمينه ها و توان بالقوه براي توسعه و پيشرفت به دليل ضعف امکانات و تاسيسات زيربنايي، عدم منابع تامين درآمدها، عدم ثبات سياسي، عدم جذب سرمايه گذاران داخلي و خارجي، عدم جايگاه تعريف شده در برنامه هاي کلان و راهبردهاي توسعه اقتصادي کشور، نتوانسته اند عملکرد موفقي ارايه نمايند.
در بخش اقتصادسنجي مقاله با استفاده از داده هاي ترکيبي
(panel data) سه منطقه آزاد کيش، قشم و چابهار در فاصله زماني 83-1372، عوامل موثر بر توسعه صادرات و کسب درآمد ارزي مناطق آزاد ايران تعيين گرديد. نتايج آزمون حداقل مربعات وزني حاکي از آن است که افزايش در متغيرهاي هزينه هاي جاري و عمراني با سه وقفه تاخيري، سرمايه گذاري داخلي و خارجي و درآمدهاي عمومي تاثير مثبت و معني داري بر توسعه صادرات و درآمد ارزي اين سه منطقه داشته و به جذب درآمد ارزي اين مناطق کمک شاياني نموده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 904
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی