برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير رطوبت خاك بر چگونگي توسعه ريشه گياه تاغ (.Haloxylon spp)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد
 
چکیده: 

واكنش ريشه گياه تاغ (Haloxylon spp.) به ميزان رطوبت موجود در خاك در قالب طرح مطالعه فيزيولوژيکي روابط آبي گياه تاغ در ايستگاه تحقيقات بيابان زدايي شهيد صدوقي يزد و در مجاور تاغزارهاي دست كاشت مورد بررسي قرار گرفت. طرح با ساخت و استقرار لايسيمترهاي وزني به تعداد 9 عدد با قطر 120 سانتيمتر و عمق 170 سانتيمتر و نصب چهار دريچه در اعماق 30، 60، 90 و 120 سانتيمتري براي دسترسي به ريشه آغاز گرديد. پس از آماده شدن لايسيمترها، نسبت به كاشت نهال تاغ در آنها اقدام و با مراقبت يكساله از آنها، شرايط براي اعمال تيمارهاي رطوبتي مهيا گرديد. تيمارهاي رطوبتي شامل ظرفيت گلداني (شاهد)، يك سوم ظرفيت گلداني و تنش خشكي بوده كه در قالب آزمايش فاكتوريل و طرح پايه كاملا تصادفي و با سه تكرار اعمال گرديد. آب مورد نياز براي رسيدن به رطوبت مورد نظر به صورت هفتگي و از طريق توزين لايسيمترها در اختيار گياهان قرار مي گرفت، ضمن اين كه در تيمار تنش خشكي، پس از استقرار كامل نهالها، آبياري قطع گرديد. تيمارهاي رطوبتي طي دو فصل رويش اعمال و در طول اين مدت تاثير آن بر توسعه ريشه از نظر طولي مورد بررسي قرار گرفت. در پايان با خارج کردن ريشه از خاك تاثير تيمارهاي رطوبتي بر چگونگي توسعه ريشه از نظر وزني و طولي مورد بررسي قرار گرفت. نتايج بررسي نشان داد كه وزن ريشه تحت تاثير تيمارهاي رطوبتي بوده و اختلاف معني داري (a=0.001) ميان آنها وجود دارد. ميزان ريشه در اعماق مختلف نيز داراي اختلاف معني داري است (a=0.001). اگرچه تاثير تيمارهاي مختلف رطوبتي بر طول ريشه اختلاف معني داري را نشان نمي دهد، ولي مقايسه ميانگين ها نشان مي دهد كه اثر تنش رطوبتي بر افزايش طول ريشه هاي گياه درخور توجه است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 207
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی