برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1387 , دوره  32 , شماره  1 ; از صفحه 5 تا صفحه 11 .
 
عنوان مقاله: 

تمايز ايزوله هاي كريپتوسپوريديوم جدا شده از انسان و گاو با استفاده از قطعه 1055bp ژن 18S rRNA

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پزشکی، گروه انگل شناسی
 
چکیده: 
سابقه و هدف: با توجه به شيوع انواع كريپتوسپوريديوم در اشخاص با سيستم ايمني كارآمد و ناكارآمد و ضرورت تمايز گونه هاي انساني و حيواني و اهميت استفاده از ژن 18s rRNA اين پژوهش در شهر تهران انجام گرفت. هدف اين تحقيق تمايز ايزوله هاي كريپتوسپوريديوم جدا شده از انسان و گاو با استفاده از قطعه 1055 جفت نوكلئوتيد ژن 18S rRNA بود. روش بررسي: تعداد 1020 نمونه مدفوع انساني و 940 نمونه مدفوع گاوي با استفاده از روش اسيد فست اصلاح شده مورد بررسي قرار گرفت و نمونه هاي مثبت تعيين شد. DNA نمونه هاي مثبت توسط كيت Qia Amp استخراج گرديد و بعد با استفاده از 4 پرايمر طراحي شده يك قطعه DNA به تعداد 1055 جفت نوكلئوتيد از ژن 18s rRNA باروش Nested- PCR تكثير شد و محصول PCR دوم براي تعيين گونه كريپتوسپوريديوم توسط آنزيمهاي Ssp1 و Vsp1 هضم شد و روي ژل آگاروز 2.5% و رنگ آميزي اتيديوم برومايد الكتروفورز گرديد. يافته ها: در مطالعه فوق، تعداد موارد مثبت انساني 12 و موارد مثبت گاوي 23 نمونه تعيين شد. تمامي نمونه هاي مثبت با روش مولكولي مورد بررسي قرار گرفتند و نتايج روش اول تاييد شد. همه نمونه هاي گاوي و 10 نمونه انساني داراي حركت الكتروفورتيك مشابه بر روي ژل آگاروز 2.5% بود كه تاييدكننده گونه كريپتوسپوريديوم پاروم گاوي بود ولي 2 نمونه انساني داراي باندهاي متفاوت بودند كه تعيين سكانس شد و تمايزشان با نمونه هاي گاوي و انساني بدست آمده تاييد گرديد. نتيجه گيري: با وجودي كه محققين در ساير كشورها كريپتوسپوريديوم پارووم را بعنوان عامل اصلي كريپتوسپوريديوزيس انساني معرفي كرده اند، آلودگي به نوع هومينيس را نيز حايز اهميت دانسته اند. در اين تحقيق نيز آلودگي انسان به دو نوع كريپتوسپوريديوم پاروم و هومينيس مشاهده شد كه گونه غالب آن كريپتوسپوريديوم پاروم بود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

تحویلداربیرونی، ف.، و دیلمی اصل، ع.، و کاظمی دمنه، ب. (1387). تمایز ایزوله های کریپتوسپوریدیوم جدا شده از انسان و گاو با استفاده از قطعه 1055bp ژن 18S rRNA. پژوهش در پزشکی, 32(1), 5-11. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=76130



Vancouver : کپی

تحویلداربیرونی فرید، دیلمی اصل عبدالحسین، کاظمی دمنه بهرام. تمایز ایزوله های کریپتوسپوریدیوم جدا شده از انسان و گاو با استفاده از قطعه 1055bp ژن 18S rRNA. پژوهش در پزشکی. 1387 [cited 2022January21];32(1):5-11. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=76130



IEEE : کپی

تحویلداربیرونی، ف.، دیلمی اصل، ع.، کاظمی دمنه، ب.، 1387. تمایز ایزوله های کریپتوسپوریدیوم جدا شده از انسان و گاو با استفاده از قطعه 1055bp ژن 18S rRNA. پژوهش در پزشکی, [online] 32(1), pp.5-11. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=76130.



 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 75 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی