نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1386 , دوره  9 , شماره  4 ; از صفحه 263 تا صفحه 274 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير مصرف خوراكي روغن پسته وحشي (بنه) بر ميزان لپتين و هورمون هاي تيروئيدي سرم خون موش صحرايي ماده

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه شیراز، دانشکده دامپزشکی، گروه علوم پایه، بخش بیوشیمی
 
چکیده: 
زمينه و هدف: سطح سرمي لپتين بدنبال استفاده از چربي هاي غير اشباع کاهش مي يابد و روغن پسته وحشي که غني از اسيدهاي چرب غير اشباع مي باشد، ممکن است سبب کاهش سطح سرمي لپتين شود. با توجه به اين اثر و تا ثيرات متقابل ميان لپتين و هورمونهاي تيروئيدي، هدف از پژوهش حاضر بررسي اثر مصرف خوراكي روغن پسته وحشي بر ميزان لپتين و ارتباط آن با هورمونهاي تيروئيدي مي باشد.مواد و روش كار: 28 قطعه موش صحرايي ماده سالم انتخاب و به شكل تصادفي به 4 گروه مساوي تقسيم شدند. گروه اول به عنوان كنترل، رژيم غذايي عادي و ساير گروهها به ميزان 5، 10 و 20 درصد روغن پسته وحشي به مدت 60 روز به همراه جيره معمولي دريافت نمودند. هورمونهاي T4 و T3 به روش راديو ايمونو اسي، fT4 و fT3 به روش اليزاي رقابتي و لپتين به روش اليزاي ساندويچي انداره گيري شدند. از آزمون هاي آماري Repeated measurement، ANOVA، آزمون دانکن و پيرسون و نرم افزار آماري SAS 8 جهت تجزيه و تحليل داده ها استفاده شد و P<0.05 معني دار تلقي گرديد.يافته ها: با افزايش درصد روغن پسته وحشي در جيره غذايي پس از گذشت 60 روز، كاهش سطح سرمي لپتين و هورمون هاي تيروئيدي مشاهده شد. ضريب همبستگي پيرسون بين ميزان لپتين و هورمونهاي تيروئيدي در زمان هاي مختلف خونگيري محاسبه شد. در گروه تغذيه با روغن پسته وحشي 5 درصد در زمان سوم خونگيري، بين ميزان لپتين با fT4 همبستگي مثبت و معني دار وجود داشت (P<0.05، r=0.87). در گروه تغذيه با روغن پسته وحشي 10 درصد بين ميزان لپتين با هورمون هاي تيروئيدي همبستگي معني داري وجود نداشت و در گروه تغذيه با روغن پسته وحشي 20 درصد در زمان سوم خونگيري، بين ميزان لپتين با T4 همبستگي مثبت و معني دار وجود داشت (P<0.05، r=0.95).نتيجه گيري: با توجه به اين كه در روغن پسته وحشي درصد قابل توجهي اسيدهاي چرب غير قابل اشباع وجود دارد كاهش سطح لپتين سرم خون موش هاي صحرايي مورد مطالعه را مي توان به تاثير اسيدهاي چرب غير اشباع بر سطح لپتين سرم خون مربوط دانست. بنابراين مصرف خوراكي روغن پسته وحشي بر سطح سرمي لپتين وكلسترول سرم و هورمونهاي تيروييدي اثر مثبتي دارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

صائب، م.، و نظیفی حبیب آبادی، س.، و موسوی، س.، و جلایی، ج. (1386). بررسی تاثیر مصرف خوراکی روغن پسته وحشی (بنه) بر میزان لپتین و هورمون های تیروئیدی سرم خون موش صحرایی ماده. مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان (طبیب شرق) zahedan journal of research in medical sciences, 9(4), 263-274. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=75949Vancouver : کپی

صائب مهدی، نظیفی حبیب آبادی سعید، موسوی سیدمحمد، جلایی جعفر. بررسی تاثیر مصرف خوراکی روغن پسته وحشی (بنه) بر میزان لپتین و هورمون های تیروئیدی سرم خون موش صحرایی ماده. مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان (طبیب شرق) zahedan journal of research in medical sciences. 1386 [cited 2022July02];9(4):263-274. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=75949IEEE : کپی

صائب، م.، نظیفی حبیب آبادی، س.، موسوی، س.، جلایی، ج.، 1386. بررسی تاثیر مصرف خوراکی روغن پسته وحشی (بنه) بر میزان لپتین و هورمون های تیروئیدی سرم خون موش صحرایی ماده. مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان (طبیب شرق) zahedan journal of research in medical sciences, [online] 9(4), pp.263-274. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=75949. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 269 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی