برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1386 , دوره  2 , شماره  5 ; از صفحه 123 تا صفحه 151 .
 
عنوان مقاله: 

تدوين مدل ارزيابي کيفيت زندگي کاري کارکنان در سازمانها

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

هدف اين مقاله تدوين ملي براي ارزيابي کيفيت زندگي کاري کارکنان در سازمانها مي باشد. براي رسيدن به اين هدف مباني نظري، پژوهشهاي انجام شده داخلي و خارجي و تجارب شرکتهاي بزرگ مورد بررسي قرار گرفت تا مواد اصلي مورد نياز براي ارايه مدل را به دست دهد. داده هاي پژوهش به وسيله پرسشنامه ساختمند از سه گروه نمونه که جمعا 455 نفر از مديران و کارشناسان جامعه آماري بوده اند، بدست آمد. از گروه اول و دوم براي ارزيابي مولفه هاي کيفيت زندگي کاري و اهميت هر يک از آنها استفاده شده و از گروه سوم براي ارزيابي وضعيت کيفيت زندگي کاري در جامعه آماري که بيانگر ادراک آنان نسبت به کيفيت زندگي کاري بود، استفاده شد. نتايج حاصل از تحليل عاملي، ابعاد مدل کيفيت زندگي کاري را در سه عامل ساختاري- مديريت، روانشناختي و اجتماعي خلاصه مي کند. نتايج بدست آمده، مولفه هاي متشکله مدل را براي ارزيابي وضعيت کيفيت زندگي کاري کارکنان سودمند و مناسب نشان داد. نتايج حاصله از تحليل واريانس تفاوت معني داري بين شاخص کيفيت زندگي کاري و متغيرهاي تعديل کننده (سن، جنسيت، تحصيلات، شغل و رده شغلي، سمت سازماني، درآمد، پاداش و زمان انجام کار) را در سطح آلفاي 5 درصد نشان داد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 347
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی