نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بيان مارکرهاي P27kit1، P53 و Ki-67 در کانسر معده و همراهي آن با شاخص هاي هيستوپاتولوژيک در نمونه هاي گاستروکتومي بيماران بيمارستان شهيد بهشتي بابل در سال هاي 79-85

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بابل، بیمارستان شهید بهشتی، گروه پاتولوژی
 
چکیده: 
سابقه و هدف: در مطالعات مختلف بيان ژنهاي کنترل کننده چرخه سلولي (P27, P53) و شاخص تکثير (Ki-67) درکانسر معده نتايج متفاوتي را با سرانجام بيماري و نيز با بعضي از شاخصه هاي کلينيکوهيستوپاتولوژيک نشان داده است. اين مطالعه با هدف يافتن ارتباط بين بيان اين مارکرها و شاخصه هاي هيستوپاتولوژيک در سرطان معده صورت گرفت.مواد و روش ها: در اين مطالعه تجربي (آزمايشگاهي) بلوکهاي پارافيني 58 نمونه گاسترکتومي انتخاب و نتايج حاصله پس از رنگ آميزي هماتوکسيلين- ائوزين و ايمونوهيستوشيمي براي مارکرهاي P53, Ki-67 و P27، نتايج حاصله با يافته هاي هيستوپاتولوژيک مقايسه و ارتباط آنها ارزيابي گرديد.يافته ها: در اين مطالعه نسبت مرد به زن 2.87 به 1، ميانگين سني 60 سال، شايع ترين محل تومور (27 مورد) و شايع ترين شکل ماکروسکوپي نوع زخمي (29 مورد) بود. در طبقه بندي لورن روده اي (40 مورد) و در طبقه بندي مينگ نوع ارتشاحي (48 مورد) فرم غالب بوده و از نظر درجه هيستولوژيک اکثريت با نوع داراي تمايز خوب (گريد، 1، 29 مورد) بود و مراحل T3+T4 (49 مورد) بيشترين موارد بودند. درگيري عقده لنفي و رگ و عصب به ترتيب 41، 49 و 47 مورد و ميزان بيان P27Kip1, P53 و Ki67 به ترتيب 56.9%، 56.9% و 75.9% بود. تنها بيان پروتيين هاي P53 و Ki-67 ارتباط معني داري با يکديگر داشتند (p=0.028, r=0.323) و در بقيه موارد ارتباط معني داري يافت نشد.بحث و نتيجه گيري: نتيجه مطالعه نشان داد که برسي مارکرهاي P27Kip1 و Ki-67 به تنهاي در پيش بيني رفتار بيولوژيک کانسر معده ارزش تشخيصي ندارند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شفیق، ا.، و عبدالعظیمی، ی.، و شفایی، ش.، و حاجی احمدی، م. (1386). بیان مارکرهای P27kit1, P53 و Ki-67 در کانسر معده و همراهی آن با شاخص های هیستوپاتولوژیک در نمونه های گاستروکتومی بیماران بیمارستان شهید بهشتی بابل در سال های 79-85. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل, 9(4 (پی در پی 39)), 7-14. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=75710Vancouver : کپی

شفیق انسیه، عبدالعظیمی یاسر، شفایی شهریار، حاجی احمدی محمود. بیان مارکرهای P27kit1, P53 و Ki-67 در کانسر معده و همراهی آن با شاخص های هیستوپاتولوژیک در نمونه های گاستروکتومی بیماران بیمارستان شهید بهشتی بابل در سال های 79-85. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل. 1386 [cited 2022May22];9(4 (پی در پی 39)):7-14. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=75710IEEE : کپی

شفیق، ا.، عبدالعظیمی، ی.، شفایی، ش.، حاجی احمدی، م.، 1386. بیان مارکرهای P27kit1, P53 و Ki-67 در کانسر معده و همراهی آن با شاخص های هیستوپاتولوژیک در نمونه های گاستروکتومی بیماران بیمارستان شهید بهشتی بابل در سال های 79-85. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل, [online] 9(4 (پی در پی 39)), pp.7-14. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=75710. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 99 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی