برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ميزان رضايت مادران از مراقبت هاي بيمارستاني در بخش کودکان بيمارستان شهيد صدوقي يزد (1383)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* یزد، دانشکده پرستاری و مامایی شهید صدوقی، گروه کودکان
 
چکیده: 

سابقه و هدف: رضايت بيمار به عنوان ابزاري قابل اعتماد براي بررسي کيفيت مراقبت هاي انجام شده در دهه اخير مورد توجه قرار گرفته است. در نظام مراقبت هاي بهداشتي والدين حمايت کننده کودکان هستند؛ بنابراين آن ها نماينده نظريات بيمار هستند. بررسي رضايت بيماران مي تواند و بايد کيفيت مراقبت را بهبود بخشد، زيرا اطلاعات مهمي را ارايه مي دهد که مي توان از آن ها براي بهبود برنامه هاي مديريتي و شناسايي عملکرد کارکنان استفاده نمود. هدف از انجام اين پژوهش تعيين رضايت مادران کودکان بستري در بخش اطفال از مراقبت هاي بيمارستاني بود.
مواد و روش ها: در اين پژوهش توصيفي تحليلي داده هاي مردم شناختي به وسيله پرسشنامه و داده هاي مربوط به رضايت، با بهره جويي از پرسشنامه رضايت والدين در بخش اطفال
(PFSQ) از طريق مصاحبه با 200 نفر از مادران در روز ترخيص، قبل از انجام محاسبات مالي گردآوري گرديد. اين پرسشنامه شامل 3 بخش خدمات رفاهي، مراقبت هاي پرستاري و مراقبت هاي پزشکي بوده که هر مورد با درجه بندي ليکرت سنجيده شده است. روش نمونه گيري به صورت آسان در مقطع زماني پژوهش بوده است. اطلاعات با استفاده از روش هاي آماري توصيفي و استنباطي (آناليز واريانس) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: يافته ها نشان داد که سن مادران
29.4±7.3 سال و رضايت مادران 45 تا 56 ساله در هر سه بعد بيشتر از گروه هاي سني ديگر بود. همچنين به طور کلي ميزان رضايت مادران با افزايش تحصيلات آن ها در سه بعد کاهش داشته، ولي معنادار نبوده است (P=0.098) و نيز مدت زمان بستري کودکان 4.05±3.4 روز بوده است و رضايت مادران بر اساس مدت بستري شدن کودکان اختلاف معناداري را نشان نداد (P=0.149). 85.5 درصد مادران به طور کلي مراقبت هاي پزشکي، پرستاري و خدمات رفاهي را خوب و نسبتا خوب ارزيابي کرده اند. مهم ترين مواردي که آن ها ضعيف ارزيابي کردند، به ترتيب در بعد مراقبت هاي پزشکي شامل مطلع ساختن والدين از نتايج آزمايش ها و اقدامات درماني (9%)، در حيطه مراقبت هاي پرستاري شامل آگاهي دادن در خصوص اقدامات درماني و مراقبت پس از ترخيص (10.5%) و در بعد خدمات رفاهي شامل فراهم بودند فضاي مناسب براي بازي در بخش (56.5%) بود. همچنين ميزان نمرات رضايت مادران در مورد خدمات رفاهي 32.01±4.58، در مورد مراقبت هاي پرستاري 47.32±7.43 و در مورد مراقبت هاي پزشکي 38.36±6.15 بوده است.
بحث: اين پژوهش نشان داد که براي جلب رضايت مادران و بهبود کيفيت مراقبت از کودک بيمار لازم است پرستاران و پزشکان ارتباط باز و موثري با آن ها داشته، اقدامات خود را با خواسته هاي والدين مطابقت دهند و آموزش پس از ترخيص و توضيح در خصوص اقدامات درماني و مراقبتي را بيش از پيش مدنظر داشته باشند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

پورموحد، ز.، و دهقانی، خ.، و شکیبا، م.، و شهری، ط. (1386). میزان رضایت مادران از مراقبت های بیمارستانی در بخش کودکان بیمارستان شهید صدوقی یزد (1383). مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences), 11(2 (پیاپی 33)), 227-236. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=75691Vancouver : کپی

پورموحد زهرا، دهقانی خدیجه، شکیبا مهرداد، شهری طیبه. میزان رضایت مادران از مراقبت های بیمارستانی در بخش کودکان بیمارستان شهید صدوقی یزد (1383). مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences). 1386 [cited 2021September20];11(2 (پیاپی 33)):227-236. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=75691IEEE : کپی

پورموحد، ز.، دهقانی، خ.، شکیبا، م.، شهری، ط.، 1386. میزان رضایت مادران از مراقبت های بیمارستانی در بخش کودکان بیمارستان شهید صدوقی یزد (1383). مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences), [online] 11(2 (پیاپی 33)), pp.227-236. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=75691. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 330 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی