برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ميزان رضايت بيماران از تسکين درد بعد از عمل جراحي در بيمارستان هاي آموزش کرمان (1384)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* کرمان، دانشگاه شهید باهنر، دانشکده پزشکی افضلی پور، گروه هوشبری و اتاق عمل
 
چکیده: 

سابقه و هدف: درد بعد از عمل جراحي مي تواند باعث بروز عوارض متعدد و عدم رضايتمندي بيمار گردد و کنترل درد بعد از عمل جراحي، به طور قابل توجهي در روند بهبودي بعد از عمل جراحي، طول مدت بستري بودن و ميزان رضايت بيماران عمل شده موثر است. هدف از اين مطالعه بررسي ميزان رضايت بيماران از تسکين درد بعد از عمل جراحي در بيمارستان هاي آموزشي کرمان در سال 1384 بود.
مواد و روش ها: پژوهش از نوع توصيفي مقطعي بود. در اين مطالعه 720 بيمار که طي 3 ماه در دو بيمارستان شهيد باهنر و افضلي پور از مجموع 3 بيمارستان آموزشي کرمان تحت عمل جراحي ارتوپدي و شکمي قرار گرفتند، 24 ساعت بعد از عمل با استفاده از درجه بندي توصيفي ميزان درد
(ARS) و درجه بندي عددي (NRS) ميزان رضايتشان از تسکين درد مورد بررس قرار گرفت. نحوه نمونه گيري به صورت سرشماري بود و ابزار مطالعه پرسشنامه اي مشتمل بر دو قسمت (مشخصات جمعيت شناختي بيماران و نظر آنان در خصوص درد بعد از عمل) بود. براي تعيين روايي از روايي محتوا و براي تعيين پايايي ابزار از يک مطالعه مقدماتي و تعيين آلفاي کرانباخ استفاده شد که ضريب همبستگي 0.7 را نشان داد. براي تحليل داده ها از آمار توصيفي (ضريب همبستگي و آزمون کاي دو) استفاده شد.
يافته ها: جامعه مورد مطالعه 418 نفر مرد و 302 نفر زن با حداقل سن 15 و حداکثر 75 سال بودند. بيش از نيمي از جامعه مورد مطالعه بيکار و يا خانه دار و
49.16 درصد داراي تحصيلات ديپلم و يا بالاتر بودند. نتايج نشان داد 76.11 درصد بيماران براي اولين بار عمل جراحي را تجربه مي کردند. بر اساس تحليل داده ها 24 ساعت بعد از عمل 70.55 درصد از بيماران از تسکين درد خود کاملا ناراضي و 29.45 درصد هم رضايت ضعيف و متوسط داشتند، اين در حالي بود که فقط 32 نفر (4.44%) بيماران دستور مسکن غير نظارت شده بعد از عمل را توسط متخصص بيهوشي داشتند و 52 نفر (7.22%) بيماران از معاينه بعد از عمل متخصص بيهوشي خود برخوردار شده بودند.
بحث: کنترل درد بعد از عمل و نيز کاهش عوارض آن و جلب رضايتمندي بيمار همواره مورد توجه صاحب نظران در علم بيهوشي بوده و بهترين روش پيشنهاد شده براي کاهش درد بعد از عمل، بهره گيري از شيوه هاي بي دردي است. بر اساس نتايج اين پژوهش
87.36 درصد بيماران عمل شده در بيمارستان هاي آموزشي کرمان در 24 ساعت بعد از عمل بدترين دردهاي ممکن، درد بسيار شديد و شديد رنج برده اند. هيچ کدام از بيماران از تسکين درد بعد از عمل خود رضايت نداشتند. پيشنهاد مي شود با تشکيل گروه هاي اداره درد حاد در بيمارستان هاي کشور و با استفاده از روش هاي کنترل درد، اين مشکل حاد شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 380
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی