برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

طيف طبيعي نسبت دفع ادراري کلسيم به کراتينين در کودکان و بالغين جوان (کرمانشاه 80-1379)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، بیمارستان طالقانی
 
چکیده: 

سابقه و هدف: سنگ هاي ادراري که عمده آن ها از نوع اگزالات کلسيم است، از مشکلات شايع و روبه افزايش جوامع بشري است. جمع آوري ادرار 24 ساعته خصوصا در بچه ها براي تعيين دفع کلسيم ادراري مشکل است؛ لذا تعيين نسبت کلسيم به کراتينين ادرار تصادفي غير ناشتا روشي کاربردي براي تعيين افراد هيپرکلسيوريک است. براي نيل به اين هدف تعيين طيف طبيعي نسبت کلسيم به کراتينين ادرار تصادفي غير ناشتا بر حسب سن و جنس ضروري است. هدف اين مطالعه تعيين درصد دفع بالاي کلسيم ادارار و معرفي روشي نوين به جاي جمع آوري ادرار 24 ساعته در 4 گروه سني و جنسي براي تعيين کلسيم ادرار در جمعيت استان کرمانشاه است.
مواد و روش ها: اين مطالعه مقطعي (توصيفي تحليلي) در سال هاي 80-1379 با روش نمونه گيري طبقه اي و خوشه اي در عرصه جامعه نگر کرمانشاه انجام شد. از 3600 فرد سالم در چهار گروه سني و جنسي نمونه ادرار تصادفي غير ناشتا در ساعات صبح براي ارزيابي ميزان کلسيم و کراتينين گرفته شد. هر دو پارامتر کلسيم و کراتينين ادرار با دستگاه اتوآناليزر هيتاچي به ترتيب با روش اسپکتروفتومتريک و کالري متريک در آزمايشگاه کلينيک ويژه اندازه گيري شده، نسبت آن ها محاسبه و با روش آناليز واريانس تحليل گرديد.
يافته ها: ميانگين و انحراف معيار نسبت کلسيم به کراتينين ادرار تصادفي با اطمينان 95 درصد در چهار گروه دختر
³13، زن >13، پسر ³13 و مرد >13سال) به ترتيب معادل 0.23±0.15، 0.21±0.14، 0.23±0.20 و 0.19±0.12 به دست آمد. بر اساس نتايج به دست آمده رابطه معکوس و معناداري ميان نسبت کلسيم به کراتينين با سن افراد و رابطه مستقيم و معناداري بين کلسيم و کراتينين با سن افراد مورد مطالعه وجود داشت. نسبت کلسيم به کراتينين ادرار در کودکان بيش از افراد بالغ و در افراد مونث و مذکر يکسان بود.
بحث: نکته حايز اهميت در مطالعه حاضر در مقايسه با مطالعات مشابه در نظر گرفتن دو جنس، گروه سني و محاسبه ميانگين نسبت کلسيم به کراتينين ادارار براي آن ها بود. اين مطالعه دو کاربرد مهم باليني شامل: 1- استفاده از ميانگين و طيف طبيعي نسبت کلسيم به کراتينين ادرار تصادفي در گروه هاي سني و جنسي متفاوت در استان کرمانشاه به عنوان مرجع و 2- انجام مداخله هاي درماني با توجه به متغيرهاي مذکور دارد. احتمال مي رود که علت وجود اندکي تفاوت در مقادير به دست آمده نسبت به مطالعات قبلي، حضور متغيرهايي بجز سن و جنس (مانند موقعيت جغرافيايي، عادات غذايي، منبع آب آشاميدني و غيره) باشد که اميد مي رود در مطالعات بعدي اثر حضور اين متغيرها هم مورد بررسي قرار گيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

رهبر، م.، و مردان پور، ک.، و وزیریان، ش.، و رضایی، م. (1386). طیف طبیعی نسبت دفع ادراری کلسیم به کراتینین در کودکان و بالغین جوان (کرمانشاه 80-1379). مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences), 11(2 (پیاپی 33)), 138-140. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=75679Vancouver : کپی

رهبر مهتاب، مردان پور کیخسرو، وزیریان شمس، رضایی منصور. طیف طبیعی نسبت دفع ادراری کلسیم به کراتینین در کودکان و بالغین جوان (کرمانشاه 80-1379). مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences). 1386 [cited 2021July28];11(2 (پیاپی 33)):138-140. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=75679IEEE : کپی

رهبر، م.، مردان پور، ک.، وزیریان، ش.، رضایی، م.، 1386. طیف طبیعی نسبت دفع ادراری کلسیم به کراتینین در کودکان و بالغین جوان (کرمانشاه 80-1379). مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences), [online] 11(2 (پیاپی 33)), pp.138-140. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=75679. 

 
بازدید یکساله 2905 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی