برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

فراواني علل تشنج در کودکان بستري بيمارستان تخصصي اطفال زاهدان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بیرجند، خیابان غفاری، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، دانشکده پرستاری و مامایی
 
چکیده: 
زمينه و هدف: تشنج در کودکان با شيوع 4-6 مورد در 1000 کودک، شايعترين اختلال نورولوژيک طب کودکان است. با توجه به شيوع نسبتا بالاي تشنج و اهميت اثرات رواني - اجتماعي و شناختي آن، مطالعه حاضر با هدف تعيين علل و عوامل زمينه اي تشنج در کودکان انجام شد.روش تحقيق: در اين مطالعه توصيفي - تحليلي، 178 کودک بستري مبتلا به تشنج با روش سرشماري انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه سه قسمتي شامل مشخصات فردي، حمله تشنجي و رويه هاي تشخيصي انجام شده، جمع آوري گرديد؛ سپس با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون آماري Chi-Square و ضريب همبستگي در سطح معني داري P£0.05 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.يافته ها: از 178 کودک مورد بررسي، %42.8 مونث و %57.2 مذکر بودند. %86.7 با زايمان طبيعي و %13.3 با سزارين متولد شده بودند. ميانگين طول بستري %5.63 روز، سن کودک 3.05 سال، وزن هنگام تولد 2838.92 گرم و ميانگين طول مدت تشنج 7.85 دقيقه بود. دفعات تشنج در %44.4 کودکان، سه بار در روز و در %20.2 آنان سابقه خانوادگي، مثبت بود. %48.6 بيماران تشنج فيبريل، %28.1 صرع، %5.6 عفونت، %9.6 انسفالوپاتي استاتيک و %7.9 ساير علل تشنج را داشتند. بين جنس کودک و نوع زايمان و وزن تولد با علت تشنج ارتباط معني داري وجود نداشت ولي با سن بروز اولين حمله تشنجي و طول مدت تشنج و دفعات تشنج ارتباط معني داري حاصل گرديد (P=0.00). عوامل زمينه اي تشنج ناشي از تب، عفونت تنفسي فوقاني (%40)، گاستروآنتريت (%3.4)، عفونت ادراري (%4)، پنوموني (%12)، اوتيت (%5)، سپتي سمي (%3.6) و تب با منشا ناشناخته (%5) بودند.نتيجه گيري: گرچه تشنج در بيشتر موارد اختلال خوش خيمي محسوب مي شود، فراواني آن دسته از تشنج ها که نيازمند بررسي، تشخيص و برنامه ريزي درماني ويژه هستند، آن قدر هست که در مورد هر کودک شرح حال کامل، معاينه دقيق و ارزيابي پاراکلينيک انجام شود؛ زيرا ارزيابي تشخيصي روي تصميمات درماني، مشاوره خانوادگي، نياز به بستري شدن و پيگيري خاص اين بيماران تاثير مي گذارد. ارايه شواهد دقيق از حملات در طول زمان با شناسايي عوامل ايجاد کننده و تشديد کننده حملات کودک مي کند و پرستار با کمک آن مي تواند دفعات حمله را کاهش دهد يا از آن جلوگيري کند و از بروز عوامل آن بکاهد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

خزاعی، ط.، و حسین زاده، ا.، و جوادزاده، م. (1386). فراوانی علل تشنج در کودکان بستری بیمارستان تخصصی اطفال زاهدان . مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند, 14(4 (پیاپی 33)), 45-52. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=75632Vancouver : کپی

خزاعی طیبه، حسین زاده ابراهیم، جوادزاده محسن. فراوانی علل تشنج در کودکان بستری بیمارستان تخصصی اطفال زاهدان . مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند. 1386 [cited 2022January22];14(4 (پیاپی 33)):45-52. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=75632IEEE : کپی

خزاعی، ط.، حسین زاده، ا.، جوادزاده، م.، 1386. فراوانی علل تشنج در کودکان بستری بیمارستان تخصصی اطفال زاهدان . مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند, [online] 14(4 (پیاپی 33)), pp.45-52. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=75632. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 416 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی