نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1373 , دوره  37 , شماره  46 ; از صفحه 37 تا صفحه 47 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اپيدميولوژيك سنگ كيسه صفرا

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است