برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

آگاهي، نگرش و عملکرد دندانپزشکان نسبت به رعايت اصول بهداشت جيوه در مطب هاي خصوصي شهر تبريز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بخش ترمیمی، دانشکده دندانپزشکی تبریز
 
چکیده: 

زمينه و هدف: مصرف وسيع آمالگام در دندانپزشکي از يک طرف و مساله سميت جيوه از طرف ديگر رعايت اصول بهداشتي جيوه را الزامي مي دارد. هدف از مطالعه حاضر بررسي آگاهي، نگرش و عملکرد دندانپزشکان شاغل در مطب هاي خصوصي شهر تبريز نسبت به رعايت اصول بهداشتي جيوه مي باشد.
روش کار: در اين مطالعه توصيفي- تحليلي تعداد 116 نفر از دندانپزشکان شاغل در مطب هاي خصوصي شهر تبريز به روش نمونه گيري تصادفي منظم انتخاب و جهت بررسي متغيرهاي آگاهي، نگرش و عملکرد از پرسشنامه استفاده شد. داده ها توسط نرم افزار
Spss.14/win و به وسيله روش هاي آمار توصيفي و آزمون t براي گروه هاي مستقل و آزمون ضريب همبستگي پيرسون مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين آگاهي، نگرش و عملکرد دندانپزشکان به ترتيب
45.74±13.28، 68.96±1062، 17.43±1755 به دست آمد. بين آگاهي، نگرش و رعايت اصول بهداشت جيوه رابطه معني داري حاصل نشد. همچنين بين متغيرهاي زمينه اي جنسيت دندانپزشک، مدرک تحصيلي و سال فارغ التحصيلي با متغيرهاي فوق رابطه معني داري حاصل نشد.
نتيجه گيري: با توجه به نگرش مثبت و آمادگي جهت افزايش آگاهي و بهبود عملکرد، برنامه ريزي صحيح جهت آموزش اصول بهداشت جيوه طي دوران تحصيل و در جريان برنامه هاي بازآموزي مي تواند راهگشا باشد. عليرغم آگاهي، نگرش مثبت، عملکرد دندان پزشکان شهر تبريز کمتر از حد مطلوب است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

علی زاده اسکویی، پ.، و سوادی اسکویی، س.، و عابدی کهنمویی، م.، و باقری پریدلو، م. (1386). آگاهی, نگرش و عملکرد دندانپزشکان نسبت به رعایت اصول بهداشت جیوه در مطب های خصوصی شهر تبریز. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل, 7(3 (پیاپی 25)), 283-287. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=75606Vancouver : کپی

علی زاده اسکویی پرنیان، سوادی اسکویی سیاوش، عابدی کهنمویی مهدی، باقری پریدلو محرم. آگاهی, نگرش و عملکرد دندانپزشکان نسبت به رعایت اصول بهداشت جیوه در مطب های خصوصی شهر تبریز. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل. 1386 [cited 2021November30];7(3 (پیاپی 25)):283-287. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=75606IEEE : کپی

علی زاده اسکویی، پ.، سوادی اسکویی، س.، عابدی کهنمویی، م.، باقری پریدلو، م.، 1386. آگاهی, نگرش و عملکرد دندانپزشکان نسبت به رعایت اصول بهداشت جیوه در مطب های خصوصی شهر تبریز. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل, [online] 7(3 (پیاپی 25)), pp.283-287. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=75606. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 131 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی