نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي وضعيت همه گير شناسايي بيماري سل در شهرستان اردبيل در سال هاي 84-1381

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
 
چکیده: 
زمينه و هدف: در تمام دنيا بيماري سل شايع ترين عامل عفوني کشنده بالغين است. بيماري سل در ترتيب و توالي بار جهاني بيماري ها در سال 1990 در رده هفتم بوده و پيش بيني مي شود در سال 2020 هم در رده هفتم بار جهاني بيماري ها بر اساس شاخص (Disability Adjusted Life Years) DALY باقي بماند. اين در صورتي است که اغلب بيماري هاي عفوني در اين ترتيب و توالي به رده هاي پايين تر سقوط مي کنند. بيماري سل در هر منطقه بر اساس عوامل موثر جغرافيايي و اجتماعي الگوي خاصي دارد. شناخت اين الگو در برنامه ريزي براي کنترل بيماري سل موثر بوده و مي تواند مورد استفاده واقع شود. تعيين الگوي توزيع بيماران بر اساس سن، جنس، محل سکونت (شهري- روستايي)، نوع بيماري و نتيجه اسمير خلط هدف مطالعه حاضر مي باشد.روش کار: اين مطالعه بصورت توصيفي مقطعي از نوع گذشته نگر بوده که بر روي 232 نفر از بيماران مسوول تحت درمان مرکز بهداشت شهرستان اردبيل در سال هاي 84-1381 انجام شده است. اطلاعات لازم از دفتر سل شهرستان و پرونده هاي موجود بيماران در مراکز درماني جمع آوري گرديد. اين اطلاعات با استفاده از روش هاي آمار توصيفي و تحليلي در نرم افزار SPSS آناليز شدند.يافته ها: از کل بيماران 37.5% مرد و 65.5% زن بودند. همچنين از کل بيماران تعداد 86 نفر مسوول ريوي اسمير مثبت، 44 نفر اسمير منفي ريوي، 98 نفر خارج ريوي و 4 مورد را عود تشکيل مي دادند. ميانگين سني بيماران 42±19.4 و دامنه سني 2 تا 86 سال بود. در مناطق شهري سل ريوي اسمير مثبت و خارج ريوي و در مناطق روستايي سل ريوي اسمير منفي و عود بيشتر مشاهده شدند. بيماري ريوي اسمير مثبت با 59.3%، ريوي اسمير منفي با 59.1% و خارج ريوي با 67.3% در خانم ها شيوع بيشتري داشت و عود در دو جنس برابر بود.نتيجه گيري: نسبت بيماران مسوول ريوي اسمير مثبت به کل موارد سل ريوي ثبت شده 66% است که با شاخص 65% اعلام شده در برنامه کنترل سل کشوري همخواني دارد. نسبت موارد جديد سل ريوي اسمير مثبت به موارد جديد سل ريوي اسمير منفي و خارج ريوي 60% مي باشد که با نسبت يک به يک مورد انتظار تفاوت دارد. درصد موارد عود 1.7% بود و در مقايسه با شاخص مورد انتظار در حدود 4% مي توان نتيجه گرفت که نسبتا پايين بوده و اين مي تواند نشان از موفقت اجراي راهکار (Directly Observed Treatment Short-Crose) DOTS باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

امانی، ف.، و بشیری، ج.، و سبزواری، ا.، و گروسی، ب.، و نهان مقدم، ن. (1386). بررسی وضعیت همه گیر شناسایی بیماری سل در شهرستان اردبیل در سال های 84-1381. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل, 7(3 (پیاپی 25)), 236-241. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=75588Vancouver : کپی

امانی فیروز، بشیری جعفر، سبزواری احمد، گروسی بابک، نهان مقدم نگین. بررسی وضعیت همه گیر شناسایی بیماری سل در شهرستان اردبیل در سال های 84-1381. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل. 1386 [cited 2022July05];7(3 (پیاپی 25)):236-241. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=75588IEEE : کپی

امانی، ف.، بشیری، ج.، سبزواری، ا.، گروسی، ب.، نهان مقدم، ن.، 1386. بررسی وضعیت همه گیر شناسایی بیماری سل در شهرستان اردبیل در سال های 84-1381. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل, [online] 7(3 (پیاپی 25)), pp.236-241. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=75588. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 199 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی