نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر مصرف خوراكي روغن پسته وحشي (بنه) بر ميزان لپتين و هورمون هاي تيروئيد سرم موش صحرايي نر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی شیراز، شیراز
 
چکیده: 
مقدمه: چربي هاي غير اشباع سطح لپتين سرم را كم مي كنند و روغن پسته وحشي غني از اسيدهاي چرب غير اشباع است. با توجه به اين اثر و تاثير متقابل لپتين و هورمون هاي تيروئيد، هدف از پژوهش حاضر بررسي اثر مصرف خوراكي روغن پسته وحشي بر ميزان لپتين و ارتباط آن با هورمون هاي تيروئيد است. مواد و روش ها: 28 قطعه موش صحرايي نر سالم بالغ انتخاب و به شكل تصادفي به چهار گروه مساوي تقسيم شدند. گروه اول به عنوان گروه شاهد رژيم غذايي عادي و ساير گروه ها به ميزان 5، 10 و 20 درصد روغن پسته وحشي دريافت كردند. سنجش هورمون هاي تيروئيد (T4-T3) به روش راديوايمونواسي و سنجش fT3 و fT4 و لپتين به روش اليزا انجام شد. يافته ها: با افزايش درصد ميزان روغن پسته وحشي در جيره غذايي با گذشت 60 روز، سطح سرمي لپتين كاهش يافت. در گروه شاهد كه رژيم غذايي عادي داشتند، تغييرات قابل ملاحظه نبود. نشان داد اثر روغن پسته وحشي بر ميزان لپتين سرم موش صحرايي وابسته به دوز نيست. روند كاهش سطح سرمي لپتين در گروه تغذيه شده با روغن پسته وحشي 10 درصد نيز از لحاظ آماري معني دار نبود (P>0.05). اما اختلاف بين گروه ها معني دار بود. ضريب همبستگي پيرسون بين ميزان لپتين و هورمون هاي تيروئيدي در زمان هاي مختلف خون گيري محاسبه شد. در گروه شاهد ارتباط آماري معني داري وجود نداشت. در گروه دوم (تغذيه با روغن پسته وحشي 5 درصد) در مرحله سوم خونگيري (روز 30)، بين ميزان لپتين با T4 و fT3 همبستگي منفي و معني دار و بين ميزان لپتين و fT4 همبستگي مثبت و معني دار ديده شد. در گروه سوم (تغذيه با روغن پسته وحشي 10 درصد)، در مرحله پنجم خونگيري (روز 60)، بين ميزان لپتين و fT4 همبستگي مثبت و معني دار و در گروه چهارم (تغذيه با روغن پسته وحشي 20 درصد)، در مرحله دوم خونگيري (روز 15)، بين ميزان لپتين و fT3 همبستگي منفي و معني دار مشاهده شد. نتيجه گيري: با توجه به اين كه در روغن پسته وحشي درصد قابل توجهي اسيدهاي چرب غير قابل اشباع وجود دارد، كاهش سطح لپتين سرم خون موش هاي صحرايي مورد مطالعه را مي توان به اثر اسيدهاي چرب غير اشباع بر سطح لپتين سرم خون مربوط دانست. بنابراين مصرف خوراكي روغن پسته وحشي در كاهش سطح سرمي لپتين و LDL- كلسترول سرم موثر است و ارتباط آن با هورمون هاي تيروئيد و پيشگيري از بيماري هاي قلبي- عروقي مثبت است. 
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

صائب، م.، و نظیفی حبیب آبادی، س.، و بیضایی، آ.، و قیصری، ح.، و جلالی، ج. (1386). بررسی اثر مصرف خوراکی روغن پسته وحشی (بنه) بر میزان لپتین و هورمون های تیروئید سرم موش صحرایی نر. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران, 9(4 (مسلسل 36)), 429-437. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=75578Vancouver : کپی

صائب مهدی، نظیفی حبیب آبادی سعید، بیضایی آزاده، قیصری حمیدرضا، جلالی جعفر. بررسی اثر مصرف خوراکی روغن پسته وحشی (بنه) بر میزان لپتین و هورمون های تیروئید سرم موش صحرایی نر. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران. 1386 [cited 2022June28];9(4 (مسلسل 36)):429-437. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=75578IEEE : کپی

صائب، م.، نظیفی حبیب آبادی، س.، بیضایی، آ.، قیصری، ح.، جلالی، ج.، 1386. بررسی اثر مصرف خوراکی روغن پسته وحشی (بنه) بر میزان لپتین و هورمون های تیروئید سرم موش صحرایی نر. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران, [online] 9(4 (مسلسل 36)), pp.429-437. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=75578. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 768 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی