برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1387 , دوره  11 , شماره  1 ; از صفحه 39 تا صفحه 46 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ميزان صدمات پرينه در مادران نخست زا با اپي زياتومي رايج و انتخابي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مشهد، دانشکده پرستاری و مامایی
 
چکیده: 

مقدمه: اپي زياتومي و پارگيها صدمات شايع پرينه در زنان نخست زا هستند و رايج ترين برش جراحي در مامايي مي باشد. هيچ مدرك محكم علمي در تاييد اپي زياتومي رايج وجود ندارد و توصيه شده است. اپي زياتومي به صورت انتخابي و بر اساس موارد لزوم مادري و جنيني انجام شود. بنابراين پژوهش حاضر با هدف مقايسه ميزان صدمات پرينه در مادران نخست زا با اپي زياتومي رايج و انتخابي انجام گرفت.
روش كار: اين مطالعه از نوع كار آزمايي باليني تصادفي در بيمارستان شهيد مدرس كاشمر سال 1382 بر روي 100 خانم نخست زاي 35ـ17 ساله با شروع خودبخودي زايمان انجام شد. واحدهاي پژوهش ابتدا به صورت مبتني بر هدف انتخاب و سپس به روش تخصيص تصادفي در دو گروه با اپي زياتومي رايج و انتخابي قرار گرفتند، همه زايمانها توسط پژوهشگر انجام گرديد. اما تعيين ميزان صدمات پرينه توسط كمك پژوهشگر كه از گروه مادران اطلاع نداشت، صورت گرفت. ابزار جمع آوري داده ها فرمهاي مصاحبه و مشاهده، و مقياس سنجش قدرت عضلات كف لگن بودند.
تجزيه و تحليل داده ها با آزمونهاي آماري تي دانشجويي، كاي دو، من ويتني و فيشر با استفاده از نرم افزار آماري
SPSS با ضريب اطمينان %95 صورت گرفت.
نتايج: بر اساس نتايج اين پژوهش 12 نفر (24درصد) در گروه انتخابي و 50 نفر (100درصد) در گروه رايج، اپي زياتومي شدند (P<0.0001). به طور كلي صدمات پرينه در گروه انتخابي 62 درصد و در گروه رايج 100 درصد بود كه از نظر آماري تفاوت معني دار وجود داشت (P<0.0001). در اين مطالعه دو گروه از نظر متغيرهاي موثر بر صدمات پرينه همگن بودند.
نتيجه گيري: انجام اپي زياتومي به صورت انتخابي سبب كاهش صدمات پرينه مي شود كه مي تواند به عنوان روشي ايمن و با صرف وقت و هزينه كمتر جايگزين اپي زياتومي رايج شود
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 118
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی