نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1386 , دوره  18 , شماره  3 ; از صفحه 554 تا صفحه 561 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي همسر آزاري و برخي عوامل موثر بر آن در مراجعه کنندگان به مرکز پزشکي قانوني شهرستان اروميه در سال 1384

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* ارومیه، پردیس نازلو، دانشکده بهداشت ارومیه
 
چکیده: 
زمينه و اهداف: همسر آزاري هر رفتار خشن وابسته به جنسيتي است که موجب آسيب شديد و يا با احتمال آسيب جسمي- جنسي يا رواني و ضرر يا رنج زنان همسردار همراه گردد. خشونت عليه زنان همسردار شامل طيف وسيعي از اعمال عمدي خشن جسمي، رواني- عاطفي، کلامي و جنسي مي باشد. اين پژوهش با هدف شناسايي عوامل خطر منجر به بروز خشونت جسمي عليه زنان هسمردار که منجر به شکايت از طرف آنان شده باشد و ارايه راهکارهاي مناسب براي کاهش بروز و پيامدهاي نامطلوب آن انجام شد.مواد و روش ها: طي مطالعه توصيفي و تحليلي و با استفاده از روش مورد شاهدي، 133 خانم متاهل که به دليل خشونت خانوادگي به پزشکي قانوني اروميه ارجاع داده شده بودند به عنوان مورد و 133 خانم ديگر که به دلايلي غير از خشونت خانوادگي به آن مرکز مراجعه کرده بودن، به عنوان شاهد مورد پرسش گري قرار گرفتند.يافته ها: متغيرهاي مستقل شامل سال هاي اوليه زندگي زناشويي )با نسبت خطر تطبيق شده (2.17، داشتن سواد ديپلم و بالاتر در زنان و شوهرانشان )با نسبت خطر تطبيق شده به ترتيب 3.54 و (2.56، شاغل بودن زنان در خارج از منزل )با نسبت خطر تطبيق شده (2.70، بي کار بودن و نيز کارمند بودن شوهران )با نسبت به خطر تطبيق شده به ترتيب 3.70 و (5.37، و دوران نامزدي و صيغه بودن ازدواج )با خطر نسبي خالص (4.56، ارتباط معني داري با خشونت خانوادگي منجر به شکايت دارند.بحث و نتيجه گيري: در اين مطالعه بار ديگر ارتباط مشکلات اجتماعي اقتصادي و نيز متغيرهاي مرتبط با ازدواج، با همسر آزاري به اثبات رسيد ولي در بررسي عوامل موثر بر اقدام به دفاع از حقوق زنان قرباني نتايج متفاوتي به دست آمد، به عنوان نمونه اثبات ارتباط معني دار سواد بالا و شاغل بودن زنان با همسر آزاري مي تواند به اين دليل باشد که سواد بالا و شاغل بودن زنان موجب شناخت بيشتر آنها از حقوق اجتماعي و قانوني خود شده و زنان براي دستيابي به حقوق اوليه و اساسي خود واکنش هاي قانونمندتري نشان مي دهند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

فرخ اسلاملو، ح.، و بوشهری، ب. (1386). بررسی همسر آزاری و برخی عوامل موثر بر آن در مراجعه کنندگان به مرکز پزشکی قانونی شهرستان ارومیه در سال 1384. مجله مطالعات علوم پزشکی (مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه), 18(3), 554-561. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=75275Vancouver : کپی

فرخ اسلاملو حمیدرضا، بوشهری بهزاد. بررسی همسر آزاری و برخی عوامل موثر بر آن در مراجعه کنندگان به مرکز پزشکی قانونی شهرستان ارومیه در سال 1384. مجله مطالعات علوم پزشکی (مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه). 1386 [cited 2022August19];18(3):554-561. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=75275IEEE : کپی

فرخ اسلاملو، ح.، بوشهری، ب.، 1386. بررسی همسر آزاری و برخی عوامل موثر بر آن در مراجعه کنندگان به مرکز پزشکی قانونی شهرستان ارومیه در سال 1384. مجله مطالعات علوم پزشکی (مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه), [online] 18(3), pp.554-561. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=75275. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 333 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی