نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه ارزش تشخيصي روش القاي خلط و برونکوسکوپي در تشخيص سل در افراد مشکوک به سل بدون خلط و خلط منفي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بیمارستان توحید سنندج، دانشگاه علوم پزشکی کردستان
 
چکیده: 
زمينه و هدف: بررسي اسمير خلط جهت تاييد تشخيص سل ريوي توصيه شده است. روش القاي خلط يک روش غير تهاجمي براي نمونه گيري خلط است. در مطالعات ديگري روش القاي خلط به عنوان يک روش بي خطر و موثر براي تشخيص ميکروبيولوژيک سل در بيماران اسمير منفي گزارش شده است. اين مطالعه به مقايسه ارزش تشخيصي روش القاي خلط و برونکوسکوپي در تشخيص سل ريوي مي پردازد.روش بررسي: 56 بيمار مشکوک به سل بستري شده در بخش عفوني و ريوي بيمارستان توحيد سنندج بررسي شدند. القاي خلط و برونکوسکوپي در 2 روز متوالي بر اساس دستورالعمل استاندارد از بيماران بعمل آمد. اسمير نمونه هاي بدست آمده با هر دو روش از نظر وجود باسيل اسيد فست بررسي شد. معيارهاي خروج شامل آسم شديد يا بيماري انسدادي شديد ريوي و حاملگي بود.يافته ها: از 56 بيمار مشکوک به سل که داراي اسمير خلط منفي و يا بدون خلط بودند، بعد از القاي خلط (%14.3) 8 بيمار )5 بيمار اسمير منفي و 3 بيمار بدون خلط( مثبت شدند. برونکوسکوپي در (%12.5) 7 بيمار مثبت گرديد که اين تفاوت معني دار بود (p=0.000).نتيجه گيري: روش القاي خلط در تشخيص سل ريوي نسبت به برونکوسکوپي، روش داراي خطر کمتر، آسانتر و حساس تر است. مطالعه حاضر تاييد مي کند که روش القاي خلط با سالين هيپرتونيک يک روش مفيد براي افزايش کيفيت تشخيص سل در بيماران داراي اسمير خلط منفي يا بدون خلط است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

محسن پور، ب.، و افراسیابیان، ش.، و حاجی باقری، ک.، و سیگاری، ن.، و قادری، ا. (1386). مقایسه ارزش تشخیصی روش القای خلط و برونکوسکوپی در تشخیص سل در افراد مشکوک به سل بدون خلط و خلط منفی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان, 12(4 (مسلسل 46)), 32-39. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=75216Vancouver : کپی

محسن پور بهزاد، افراسیابیان شهلا، حاجی باقری کتایون، سیگاری ناصح، قادری ابراهیم. مقایسه ارزش تشخیصی روش القای خلط و برونکوسکوپی در تشخیص سل در افراد مشکوک به سل بدون خلط و خلط منفی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان. 1386 [cited 2022August20];12(4 (مسلسل 46)):32-39. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=75216IEEE : کپی

محسن پور، ب.، افراسیابیان، ش.، حاجی باقری، ک.، سیگاری، ن.، قادری، ا.، 1386. مقایسه ارزش تشخیصی روش القای خلط و برونکوسکوپی در تشخیص سل در افراد مشکوک به سل بدون خلط و خلط منفی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان, [online] 12(4 (مسلسل 46)), pp.32-39. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=75216. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 130 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی