نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه تاثير دگزامتازون بر روي بيدردي بعد از عمل لامينکتومي در دو روش تزريق داخل وريدي قبل از عمل و روش

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، دانشکده پزشکی، گروه بیهوشی و مراقبت‌های ویژه
 
چکیده: 
سابقه و هدف: بيمارانيکه تحت عمل جراحي لامينکتومي کمري قرار مي گيرند در دوره بعد از عمل درد شديدي را تجربه مي کنند که ممکن است باعث افزايش شيوع عوارض بعد از عمل شود، در صورت تسکين و تخفيف مناسب درد بيماران، بازتواني آنها تسريع شده و شيوع درد مزمن بعد از عمل کاهش مي يابد. اين مطالعه به منظور مقايسه بين دو روش تزريق وريدي قبل از عمل و تزريق اپيدورال بعد از عمل دگزامتازون بر روي ميزان بيدردي بعد از عمل لامينکتومي انجام شد.مواد و روشها: مطالعه بصورت کارآزمايي باليني دوسوکور، به منظور ارزيابي شدت درد بعد از عمل، در بيماراني که جهت انجام عمل جراحي لامينکتومي، کانديد عمل جراحي الکتيو تحت بيهوشي عمومي بودند و بصورت تخصيص تصادفي به دو گروه 45 نفره تزريق وريدي قبل از عمل و تزريق اپيدورال بعد ازعمل دگزامتازون تقسيم شده بودند انجام شد. اطلاعات لازم با روش مشاهده جمع آوري و با آزمون آماري Chi-square و Mann-Whitney و T-Student نتايج مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفتند.يافته ها: نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد که گروههاي مورد مطالعه به لحاظ عوامل موثر بر پاسخ دهي به داروها مثل سن، جنس و وزن اختلاف معني داري ندارند (P>0.05). همچنين نتايج تحقيق نشان داد که در گروه دارويي دگزامتازون اپيدورال بعد از عمل، شدت درد بعد از عمل کمتر از گروهي است که دگزامتازون وريدي قبل از عمل استفاده است (P<0.05). همچنين مدت زمان بدون درد بودن بعد از عمل در گروه دارويي استفاده از دگزامتازون اپيدورال بعد از عمل، طولاني تر از گروه داروي دگزامتازون وريدي قبل از عمل مي باشد (P<0.05).نتيجه گيري: استفاده از دگزامتازون بصورت اپيدورال بعد از عمل جراحي لامينکتومي بطور قابل توجهي باعث کاهش شدت درد بعد از عمل مي شود و اين در حالي است که هيچگونه عارضه ناشي از افزايش کاربرد مخدر بعد از عمل بر بيمار تحميل نشده است. همچنين مدت زماني که در دوره بعد از عمل طول مي کشد تا بيمار در خواست ضد درد کند بطور برجسته اي در گروه استفاده از دگزامتازون اپيدورال طولاني تر مي باشد. لذا ميتوان از کاربرد دگزامتازون اپيدورال در اعمال جراحي لامينکتومي بعنوان يک روش ضد درد موثر استفاده کرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

رفیعی، م.، و قرقره چی، م.، و نادری، ع.، و حجت، م. (1386). مقایسه تاثیر دگزامتازون بر روی بیدردی بعد از عمل لامینکتومی در دو روش تزریق داخل وریدی قبل از عمل و روش. مجله دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران (annals of military and health sciences research), 5(3 (مسلسل 19)), 1359-1363. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=74801Vancouver : کپی

رفیعی محمدرضا، قرقره چی محمد، نادری علیرضا، حجت مهراب. مقایسه تاثیر دگزامتازون بر روی بیدردی بعد از عمل لامینکتومی در دو روش تزریق داخل وریدی قبل از عمل و روش. مجله دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران (annals of military and health sciences research). 1386 [cited 2022July01];5(3 (مسلسل 19)):1359-1363. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=74801IEEE : کپی

رفیعی، م.، قرقره چی، م.، نادری، ع.، حجت، م.، 1386. مقایسه تاثیر دگزامتازون بر روی بیدردی بعد از عمل لامینکتومی در دو روش تزریق داخل وریدی قبل از عمل و روش. مجله دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران (annals of military and health sciences research), [online] 5(3 (مسلسل 19)), pp.1359-1363. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=74801. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 94 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی