برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه کارايي جريان هاي تداخلي و دسموپرسين در درمان شب ادراري اوليه کودکان 5 تا 15 ساله

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، دانشکده پزشکی، گروه توانبخشی
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: بي اختياري شبانه ادرار يک اختلال شايع در کودکان 5 تا 15 ساله بوده كه با توجه به عوارض متعدد روحي ـ روانــي جهت بيمــار و والدين نياز به درمان دارد. روش هاي متعددي براي درمان به کار رفته است. هدف از اين مطالعه مقايسه کارايي جريان هاي تداخلي و دسموپرسين در درمان شب ادراري اوليه کودکان 15ـ 5 ساله است.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر يک کارآزمايي باليني تصادفي مي باشد که در آن 75 بيمار 15ـ 5 ساله مراجعه كننده به كلينيك شهيد مفتح ياسوج در سال 1386 به صورت تصادفي به دو گروه تقسيم شدند. تعداد 39 بيمار تحت درمان با اسپري بيني دسموپرسين به صورت 20 ميکروگرم در روز به مدت سه هفته و در صورت جواب، کم کردن تدريجي دارو تا شش ماه و 36 بيمار ديگر هفته اي پنج بار، هر بار به مدت 20 دقيقه در 15 جلسه تحت بررسي با جريان هاي تداخلي قرار گرفتند. ميزان کارايي درمان بعد از اتمام جلسات درماني و ميزان عود يک ماه بعد، محاسبه شد. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه بود. داده هاي جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار
SPSS و آزمون هاي آماري مجذورکاي و دقيق فيشر مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: نتايج نشان داد كه در گروه جريان هاي تداخلي؛ 9 نفر (25 درصد) پاسخ کامل، 13 نفر (
31.6 درصد) پاسخ نسبي و 14 نفر (38.9 درصد) به درمان پاسخ ندادند، در حالي که در گروه دسموپرسين؛ 24 نفر (61.5 درصد) پاسخ کامل، 10 نفر (25.6 درصد) پاسخ نسبي و 5 نفر (12.9 درصد) به درمان پاسخ ندادند. ميزان عود در جريان هاي تداخلي و در دسموپرسين به ترتيب؛ 16.7 و 23.1 درصد بود. همه بيماران 15ـ11 سال به دسموپرسين پاسخ (کامل يا نسبي) دادند و همه بيماران مونث به آن پاسخ کامل دادند. پاسخ هاي درماني در هر دو گروه در کودکان 15ـ11 ساله نسبت به 10ـ5 سال بهتر بود و همه موارد عود در جنس مذکر اتفاق افتاد. در هيچ يك از بيماران عارضه درماني مشاهده نشد.
نتيجه گيري: دسموپرسين و جريان هاي تداخلي در درمان شب ادراري اوليه موثر و بي خطر مي باشند. گرچه دسموپرسين کارايي بهتري دارد، ولي ميزان عود با جريان هاي تداخلي کمتر مي باشد. جريان هاي تداخلي به عنوان يک روش موثر، بي خطر و با ميزان عود کمتر در درمان شب ادراري اوليه پيشنهاد مي شود
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

یزدان پناه، پ.، و محرابی سی سخت، ص.، و ربانی، س.، و محرابی، س.، و غفاریان شیرازی، ح.، و سادات، س. (1386). مقایسه کارایی جریان های تداخلی و دسموپرسین در درمان شب ادراری اولیه کودکان 5 تا 15 ساله. ارمغان دانش, 12(3 (پی در پی 47)), 69-78. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=74735Vancouver : کپی

یزدان پناه پرویز، محرابی سی سخت صدراله، ربانی سیدمحمدرضا، محرابی سعادت، غفاریان شیرازی حمیدرضا، سادات سیدمسعود. مقایسه کارایی جریان های تداخلی و دسموپرسین در درمان شب ادراری اولیه کودکان 5 تا 15 ساله. ارمغان دانش. 1386 [cited 2021April18];12(3 (پی در پی 47)):69-78. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=74735IEEE : کپی

یزدان پناه، پ.، محرابی سی سخت، ص.، ربانی، س.، محرابی، س.، غفاریان شیرازی، ح.، سادات، س.، 1386. مقایسه کارایی جریان های تداخلی و دسموپرسین در درمان شب ادراری اولیه کودکان 5 تا 15 ساله. ارمغان دانش, [online] 12(3 (پی در پی 47)), pp.69-78. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=74735>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 66 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی