برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير تزريق دوز كوچك افدرين قبل از القاي بيهوشي در زمان شروع اثر سوكسينيل كولين

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی تبریز، مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)، گروه بیهوشی
 
چکیده: 
مقدمه و هدف: شروع اثر داروهاي شل کننده عضلاني تحت تاثير برون ده قلبي و جريان خون عضله است. افدرين جريان خون عضله را افزايش مي دهد و ممکن است در شروع اثر سوکسينيل کولين را کوتاه نمايد. هدف از اين مطالعه، تعيين تاثير تزريق دوز کوچک افدرين قبل از القاي بيهوشي در زمان شروع اثر سوکسينيل کولين جهت لوله گذاري تراشه بود.مواد و روش ها: در اين کارآزمايي باليني تصادفي، 60 بيمار کانديداي جراحي انتخابي زنان كه به بيمارستان الزهرا (س) تبريز در سال 1385 مراجعه كرده بودند مورد بررسي قرار گرفتند. به اين بيماران داروي افدرين 70 ميكروگرم بر كيلوگرم داخل وريدي (گروه مطالعه) يا سالين نرمال (گروه دارونما) 3 دقيقه قبل از القاي بيهوشي با تيوپنتال سديم و فنتانيل تجويز شد. سپس سوکسينيل کولين 0.6 ميلي گرم بر کيلوگرم جهت سهولت لوله گذاري تراشه تزريق شد. شروع اثر سوکسينيل کولين، شرايط لوله گذاري تراشه و متغيرهاي هموديناميک ثبت گرديد. داده هاي جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون هاي مجذور كاي و تي دانشجويي آناليز گرديد.يافته ها: در 60 درصد (36 نفر)، كل بيماران فاسيکولاسيون بروز نكرد. در ساير بيماران از نظر زمان شروع فاسيکولاسيون در دو گروه تفاوت معني دار آماري وجود نداشت و مدت فاسيکولاسيون در دو گروه معني دار نبود. شروع اثر سوکسينيل كولين به طور معني داري در گروه مطالعه (19.53±3.91 ثانيه) کوتاهتر از گروه دارونما (25.87±7.11 ثانيه) بود (p<0.0001). بيماران گروه مطالعه در عرض 47.07±4.51 ثانيه و بيماران گروه دارونما در عرض 58.73±9.04 ثانيه لوله گذاري شدند (p<0.0001). شرايط لوله گذاري در هر دو گروه يکسان بود. در بيماران گروه مطالعه ضربان قلب يک و سه دقيقه پس از تزريق افدرين اندکي افزايش داشت، اما تفاوت معني داري در ميزان فشارخون از مقدار پايه و نيز بين دو گروه نبود.نتيجه گيري: شروع اثر سوکسينيل کولين با پيش درماني به وسيله دوز کوچک افدرين، بدون اثرات هموديناميک معني دار، تسريع مي شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

آتش خویی، س.، و نگارگر، س. (1386). تاثیر تزریق دوز کوچک افدرین قبل از القای بیهوشی در زمان شروع اثر سوکسینیل کولین. ارمغان دانش, 12(3 (پی در پی 47)), 1-9. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=74712Vancouver : کپی

آتش خویی سیمین، نگارگر سهراب. تاثیر تزریق دوز کوچک افدرین قبل از القای بیهوشی در زمان شروع اثر سوکسینیل کولین. ارمغان دانش. 1386 [cited 2022January28];12(3 (پی در پی 47)):1-9. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=74712IEEE : کپی

آتش خویی، س.، نگارگر، س.، 1386. تاثیر تزریق دوز کوچک افدرین قبل از القای بیهوشی در زمان شروع اثر سوکسینیل کولین. ارمغان دانش, [online] 12(3 (پی در پی 47)), pp.1-9. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=74712. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 95 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی