برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي هوش هيجاني در دانشجويان دانشگاه اراک و رابطه آن با اضطراب رايانه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، باشگاه پژوهشگران جوان
 
چکیده: 
مقدمه: امروزه هوش هيجاني اهميت روز افزوني در ابعاد مختلف زندگي افراد، اعم از تحصيل و يا حرفه يافته است. اين پژوهش نيز با هدف بررسي هوش هيجاني دانشجويان دانشگاه اراک و رابطه آن با اضطراب رايانه انجام گرفت.روش کار: در اين مطالعه توصيفي )از نوع پيمايشي و همبستگي( در مجموع 370 دانشجوي ترم سوم و چهارم دانشگاه اراک که در دانشکده هاي ادبيات و علوم انساني، فني و مهندسي و علوم پايه تحصيل مي کردند به شيوه نمونه گيري طبقه اي تصادفي انتخاب شدند. براي جمع آوري داده ها از دو پرسش نامه استاندارد شده در اين زمينه استفاده گرديد که عبارتند از: پرسش نامه هوش هيجاني شرينگ و پرسش نامه اضطراب رايانه هنسن و همکاران. جهت تجزيه و تحليل داده ها از آزمون هاي آماري ضريب همبستگي پيرسون، رگرسيون آماري و آزمون t استفاده گرديد.نتايج: يافته هاي پژوهشي نشان داد دانشجويان دانشگاه اراک از هوش هيجاني بالاتر از متوسط و پايين تر از عالي برخوردارند. بين هوش هيجاني و خرده مولفه هاي آن با اضطراب رايانه رابطه معنادار منفي وجود دارد (p=0.01). همچنين در بررسي تاثير خرده مولفه هاي هوش هيجاني و متغيرهاي فردي )جنسيت، رشته تحصيلي، معدل و...( در پيش بيني متغير ملاک )اضطراب رايانه( نتايج نشان داد که تنها خود آگاهي، هوشياري اجتماعي و خودانگيزي در پيش بيني متغير ملاک تاثير معناداري دارند (p<0.001) و از متغيرهاي فردي تنها رشته تحصيلي در پيش بيني اضطراب رايانه تاثير معناداري داشت (p=0.01). بين ميانگين نمرات پسران و دختران در متغيرهاي هوش هيجاني و اضطراب رايانه تفاوت معناداري مشاهده نشد.بحث: با توجه به بالا نبودن هوش هيجاني در دانشجويان و وجود رابطه معنادار منفي بين هوش هيجاني و اضطراب رايانه به نظر مي رسد توجه به هوش هيجاني براي بهبود بهداشت رواني و موفقيت در عملکرد دانشجويان از اهميت و ارزش بسياري برخوردار باشد. لذا پيشنهاد مي گردد تا در برنامه درسي دانشگاه ها به هوش هيجاني و لزوم ارتقا آن در دانشجويان توجه لازم به عمل آيد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

اکبری، م.، و رضاییان، ح.، و مودی، م. (1386). بررسی هوش هیجانی در دانشجویان دانشگاه اراک و رابطه آن با اضطراب رایانه. اصول بهداشت روانی, 9(36-35), 129-134. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=74583



Vancouver : کپی

اکبری محمد، رضاییان حمید، مودی میترا. بررسی هوش هیجانی در دانشجویان دانشگاه اراک و رابطه آن با اضطراب رایانه. اصول بهداشت روانی. 1386 [cited 2021December08];9(36-35):129-134. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=74583



IEEE : کپی

اکبری، م.، رضاییان، ح.، مودی، م.، 1386. بررسی هوش هیجانی در دانشجویان دانشگاه اراک و رابطه آن با اضطراب رایانه. اصول بهداشت روانی, [online] 9(36-35), pp.129-134. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=74583.



 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 183 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی