برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1386 , دوره  10 , شماره  29 ; از صفحه 37 تا صفحه 44 .
 
عنوان مقاله: 

تعيين رابطه بين سبک هاي مديريتي با وظايف مديران دانشگاه علوم پزشکي کرمان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 
چکیده: 

مقدمه: يکي از عوامل موثر در افزايش اثربخشي، کارايي و در نهايت بهره وري، سبک رهبري مديران سازمان مي باشد. چون در سازمان ها هر موقعيتي سبک رهبري خود را مي طلبد، آگاهي مديران از الگوها و تئوري هاي رهبري، انجام وظايف آنها را آسانتر نموده و باعث موفقيت سازمان ها در نيل به اهدافشان مي گردد. هدف اصلي از انجام اين پژوهش تعيين رابطه بين سبک هاي مديريت مديران رده هاي مختلف وظايف (برنامه ريزي، سازماندهي، کنترل) مديران آموزشي و غير آموزشي دانشگاه علوم پزشکي کرمان بود.
روش بررسي: اين پژوهش از نوع کاربردي است که به صورت مقطعي (توصيفي - تحليلي) انجام شد. جامعه پژوهش را کليه مديران عالي و مياني دانشگاه تشکيل مي دهند. ابزار گردآوري اطلاعات شامل دو پرسشنامه بود. پرسشنامه «الف» سبک هاي رهبري فيدلر؛ و پرسشنامه «ب» عملکرد مديران را مورد سنجش قرار مي داد. پس از سنجش روايي و پايايي، پرسشنامه ها بين مديران دانشگاه توزيع شد. پردازش وتجزيه و تحليل داده ها در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي (فراواني، ميانگين و انحراف معيار، آناليز واريانس يک طرفه، رگرسيون، آزمون
HSD توکي و دانکن و ضريب همبستگي پيرسون و اسپيرمن) با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفت.
يافته ها: حدود 49 درصد مديران از نظر برنامه ريزي و 48 درصد ايشان از نظر سازماندهي در سطح بالا و 40 درصد آنان از نظر کنترل در سطح متوسط بودند. ساير يافته ها نشان داد که بين سبک رهبري مديران (وظيفه مدار - رابطه مدار) و برنامه ريزي، سازماندهي و کنترل آنها رابطه معني داري وجود دارد. همچنين بين ميانگين کنترل مديران در رده هاي مختلف سني و بين ميانگين سبک رهبري مديران در رده هاي مختلف سابقه خدمت تفاوت وجود داشت.
نتيجه گيري: طبق نتايج به دست آمده رهبران وظيفه گرا و رابطه گرا در برنامه ريزي و تعيين اهداف سازماني عملکرد خوبي داشتند. همچنين نتايج نشان داد با سبک رهبري مناسب در سازمان مي توان با سازماندهي، وظايف را براي بهبود عملکرد سازمان هماهنگ نمود. اين بدان معنا است که هر قدر سبک هدايت و رهبري مديران با موقعيت ها و نيازمندي هاي زيردستانشان هماهنگ باشد مديران در دستيابي به اهداف و اجراي وظايفي از قبيل برنامه ريزي، سازماندهي و کنترل موفق تر خواهند بود. از طرفي با توجه به اينکه رهبري رابطه اي است بر اساس کنترل و نفوذ، رهبران وظيفه گرا و رابطه گرا با کنترل بر کارکنان اطمينان داشتند که به اهداف خود خواهند رسيد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نکویی مقدم، م.، و بهشتی فر، م.، و شکوه سلجوقی، ز. (1386). تعیین رابطه بین سبک های مدیریتی با وظایف مدیران دانشگاه علوم پزشکی کرمان. مدیریت سلامت, 10(29), 37-44. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=74489Vancouver : کپی

نکویی مقدم محمود، بهشتی فر ملیکه، شکوه سلجوقی زهرا. تعیین رابطه بین سبک های مدیریتی با وظایف مدیران دانشگاه علوم پزشکی کرمان. مدیریت سلامت. 1386 [cited 2021October16];10(29):37-44. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=74489IEEE : کپی

نکویی مقدم، م.، بهشتی فر، م.، شکوه سلجوقی، ز.، 1386. تعیین رابطه بین سبک های مدیریتی با وظایف مدیران دانشگاه علوم پزشکی کرمان. مدیریت سلامت, [online] 10(29), pp.37-44. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=74489. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 181 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی