نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1386 , دوره  3 , شماره  1 ; از صفحه 27 تا صفحه 42 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير آموزش عالي كشاورزي بر توسعه عمومي دانش آموختگان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تهران
 
چکیده: 
هدف كلي تحقيق حاضر بررسي تاثير آموزش عالي بر توسعه عمومي دانش آموختگان رشته هاي كشاورزي است. اين تحقيق به روش پيمايشي انجام شده و از نوع توصيفي- همبستگي است. جامعه آماري تحقيق را 1474 نفر از دانش آموختگان عضو سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان تهران تشكيل مي دهند كه در سال هاي 1381 و 1382 مدرك كارشناسي دريافت كرده اند. به منظور جمع آوري اطلاعات پرسشنامه اي طراحي و از طريق نمونه گيري تصادفي ساده تعداد 170 پرسشنامه جمع‌ آوري شد. روايي و پايايي پرسشنامه بر اساس ضريب آلفاي كرون باخ در بخش هاي مختلف پرسشنامه از 0.71 تا 0.93 محاسبه گرديد. نتايج نشان مي دهد دسترسي به منابع اطلاعاتي و كيفيت آموزش در دانشگاه با چهار بعد توسعه عمومي شامل 1- ويژگي هاي شخصيتي، 2- دانش و مهارت هاي تخصصي، 3- ويژگي هاي ارتباطي و اجتماعي و 4- ويژگيهاي اقتصادي رابطه معني داري دارند. همچنين كميت و كيفيت امكانات دانشگاه با ابعاد ويژگي هاي شخصيتي و دانش و مهارت هاي تخصصي دانش آموختگان رابطه مثبت و معني داري دارند. نتايج تحليل رگرسيون گام به گام نشان مي دهد دسترسي به منابع اطلاعاتي در دانشگاه، سكونت در خوابگاه دانشجويي، كميت و كيفيت امكانات دانشگاه، عضويت در گروه هاي دانشجويي و كيفيت آموزش در دانشگاه 25.6 درصد از تغييرات توسعه عمومي دانش آموختگان را تبيين مي كنند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حجازی، ی.، و مشهدی، م. (1386). تاثیر آموزش عالی کشاورزی بر توسعه عمومی دانش آموختگان. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران, 3(1), 27-42. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=74277Vancouver : کپی

حجازی یوسف، مشهدی مهدی. تاثیر آموزش عالی کشاورزی بر توسعه عمومی دانش آموختگان. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران. 1386 [cited 2022May16];3(1):27-42. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=74277IEEE : کپی

حجازی، ی.، مشهدی، م.، 1386. تاثیر آموزش عالی کشاورزی بر توسعه عمومی دانش آموختگان. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران, [online] 3(1), pp.27-42. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=74277. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 177 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی