نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1386 , دوره  12 , شماره  3 ; از صفحه 219 تا صفحه 228 .
 
عنوان مقاله: 

نقش دي هيدرواپي اندروسترون بر تكثير انگل ليشمانياماژور ‏در ماكروفاژهاي صفاقي موش ‏BALB/c

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه ایمنی شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 
چکیده: 
هدف: در اين پژوهش ارتباط مهار آنزيم گلوكز-? فسفات دهيدروژناز در ماكروفاژهاي تيمار شده با مهاركننده دي هيدرو اپي اندروسترون با ميزان توليد نيتريك اكسايد و نيز ميزان تكثير آماستيگوتهاي انگل ليشمانيا ماژور در ماكروفاژهاي آلوده بررسي شد.روش بررسي: ابتدا ماكروفاژهاي صفاقي موش BALB/c جدا و با غلظت هاي?? و ???و ???و ??? ميكرو مولار از مهار كننده دي هيدرو اپي اندروسترون تيمار شدند. بعد از ??ساعت انكوباسيون، درصد زنده بودن در ماكروفاژها با استفاده از تست MTT بررسي شد. همچنين بعد از ??ساعت انكوباسيون ميزان كاهش فعاليت آنزيم گلوكز-? فسفات دهيدروژناز (G6PD) تعيين شد. سپس ماكروفاژها را با پروماستيگوت هاي ليشمانيا ماژور آلوده كرده و ميزان توليد نيتريك اكسايد (NO) بعد از ??ساعت با استفاده از روش رنگ سنجي گريس سنجيده شد. از غلظت ??? ميكرو مولار براي بررسي تاثير مهار كننده بر ميزان تكثير انگل در ماكروفاژها از روز ? تا روز ? استفاده شد.يافته ها: با افزايش غلظت دي هيدرو اپي اندروسترون درصد سايتوتوكسيسيتي ماكروفاژها افزايش يافته و فعاليت آنزيم G6PD كاهش يافت. همچنين ميزان توليد NO توسط ماكروفاژها با افزايش غلظت دي هيدرو اپي اندروسترون نسبت معكوس داشت. بررسي تعداد انگل در ماكروفاژها نشان داد كه ميزان تكثير انگل از روز ? تا روز ? بررسي نسبت به گروه كنترل افزايش چشمگيري داشت (P<0.001).نتيجه گيري: فعاليت آنزيم G6PD با استفاده از مهار كننده دي هيدرو اپي اندروسترون كاهش مي يابد. همچنين فعاليت آنزيم G6PD با كاهش توليد NO و افزايش درصد سايتوتوكسيسيتي ماكروفاژها همراه مي باشد و از آنجايي كه NO نقش اصلي را در فعاليت ليشمانيا كشي ماكروفاژها به عهده دارد بنابراين با مهار آنزيم G6PD فعاليت ليشمانيا كشي ماكروفاژها كاهش مي يابد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

زمانی تقی زاده رابع، ش.، و زواران حسینی، ا.، و مصباح نمین، س. (1386). نقش دی هیدرواپی اندروسترون بر تکثیر انگل لیشمانیاماژور ‏در ماکروفاژهای صفاقی موش ‏BALB/c. مجله پزشکی کوثر, 12(3), 219-228. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=73951Vancouver : کپی

زمانی تقی زاده رابع شهرزاد، زواران حسینی احمد، مصباح نمین سیدعلیرضا. نقش دی هیدرواپی اندروسترون بر تکثیر انگل لیشمانیاماژور ‏در ماکروفاژهای صفاقی موش ‏BALB/c. مجله پزشکی کوثر. 1386 [cited 2022May24];12(3):219-228. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=73951IEEE : کپی

زمانی تقی زاده رابع، ش.، زواران حسینی، ا.، مصباح نمین، س.، 1386. نقش دی هیدرواپی اندروسترون بر تکثیر انگل لیشمانیاماژور ‏در ماکروفاژهای صفاقی موش ‏BALB/c. مجله پزشکی کوثر, [online] 12(3), pp.219-228. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=73951. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 108 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی