نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثر مصرف مزمن خوراکي بخش هوايي کرفس کوهي (.Apium graveolens L) بر ميزان گلوکز و چربيهاي سرم خون در موش سفيد بزرگ ديابتي شده توسط استرپتوزوتوسين

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه شاهد، دانشکده پزشکی، گروه فیزیولوژی و مرکز تحقیقات گیاهان دارویی
 
چکیده: 
بيماري ديابت شيرين در زمره شايعترين بيماريهاي سيستم غدد درون ريز بدن است که با عوارض متابوليك متعدد همراه مي باشد. از طرف ديگر، گياه كرفس كوهي (.Apium graveolens L) داراي خاصيت كاهش دهندگي سطح پراكسيداسيون ليپيدي و سطح برخي چربيهاي سرم در مدل تجربي هيپرليپيدمي در حيوانات آزمايشگاهي مي باشد. بنابراين در بررسي حاضر، اثر مصرف مزمن خوراكي اين گياه بر ميزان گلوکز، تري گليسيريد، كلسترول تام، کلسترول در LDL و HDL خون موش صحرايي ديابتي مورد بررسي قرار گرفت. براي اين منظور موشهاي صحرايي نر (40=n) از نژاد ويستار در محدوده وزني 270-320 گرم با سن 3.5-4.5  ماه به طور تصادفي به چهار گروه كنترل، كنترل تحت تيمار با کرفس کوهي، ديابتي و ديابتي تحت درمان با کرفس کوهي تقسيم بندي شدند. دو گروه تحت تيمار با کرفس کوهي، پودر گياه مخلوط شده با غذاي استاندارد موش (6.25% بر اساس يک نسبت وزني) را به مدت 6 هفته بدون محدوديت دريافت نمودند. ميزان گلوکز، تري گليسيريد، کلسترول تام و کلسترول در LDL و HDL سرم خون قبل از بررسي و در هفته هاي سوم و ششم پس از بررسي تعيين گرديد. وزن حيوانات دو گروه ديابتي و ديابتي تحت تيمار با بخش هوايي کرفس کوهي يک کاهش معني دار (p<0.01) در مقايسه با گروه کنترل در هفته ششم نشان داد و تفاوت موجود بين دو گروه ديابتي و ديابتي تحت درمان با کرفس کوهي در حد معني دار نبود. ميزان گلوكز سرم در گروه ديابتي افزايش معني داري را در هفته ششم در مقايسه با هفته قبل از آزمايش نشان داد (p<0.001) و در گروه ديابتي تحت درمان با کرفس کوهي، كاهش مختصر و غير معني دار در مقايسه با گروه ديابتي مشاهده شد. به علاوه سطح تري گليسيريد در گروه ديابتي افزايش معني داري را در هفته ششم نسبت به هفته قبل از بررسي (p<0.05) نشان داد و سطح تري گليسيريد در هفته ششم در گروه ديابتي تحت درمان با کرفس کوهي در مقايسه با گروه ديابتي به طور معني دار پايين تر بود (p<0.01). همچنين يك كاهش معني دار در سطح كلسترول سرم در گروه ديابتي تحت درمان با کرفس کوهي در هفته ششم در مقايسه با گروه ديابتي مشاهده شد (p<0.05). از طرف ديگر، ميزان کلسترول HDL و LDL در گروه ديابتي تحت تيمار در هفته ششم در حد معني دار و به ترتيب بيشتر و کمتر از گروه ديابتي بود (p<0.05 و p<0.01). بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه تجويز خوراكي و مزمن کرفس کوهي به مدت 6 هفته در مدل تجربي ديابت قندي هر چند فاقد اثر هيپوگليسيميک بارز بوده، ولي موجب تغييرات مطلوب و سودمند در سطح ليپيدهاي خون مي گردد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

روغنی، م.، و بلوچ نژادمجرد، ت.، و رمضانی، م. (1386). اثر مصرف مزمن خوراکی بخش هوایی کرفس کوهی (.Apium graveolens L) بر میزان گلوکز و چربیهای سرم خون در موش سفید بزرگ دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین. تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, 23(4 (پیاپی 38)), 458-467. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=73847Vancouver : کپی

روغنی مهرداد، بلوچ نژادمجرد توران دخت، رمضانی مرجان. اثر مصرف مزمن خوراکی بخش هوایی کرفس کوهی (.Apium graveolens L) بر میزان گلوکز و چربیهای سرم خون در موش سفید بزرگ دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین. تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. 1386 [cited 2022May26];23(4 (پیاپی 38)):458-467. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=73847IEEE : کپی

روغنی، م.، بلوچ نژادمجرد، ت.، رمضانی، م.، 1386. اثر مصرف مزمن خوراکی بخش هوایی کرفس کوهی (.Apium graveolens L) بر میزان گلوکز و چربیهای سرم خون در موش سفید بزرگ دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین. تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, [online] 23(4 (پیاپی 38)), pp.458-467. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=73847. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 195 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی