برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1385 , دوره  16 , شماره  55 ; از صفحه 3 تا صفحه 11 .
 
عنوان مقاله: 

خستگي و عوامل مرتبط با آن در مادران باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي- درماني شهري وابسته به دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 
چکیده: 

مقدمه: خستگي يكي از شكايات شايع زنان در طي بارداري مي باشد. زنان حامله با توجه به عوامل جسماني، رواني و موقعيتي خاص در معرض خستگي مي باشند. خستگي دوران بارداري بر مرگ و مير دوران بارداري تاثير به سزايي دارد و شدت خستگي متوسط و شديد حتي تا 72 درصد گزارش شده است.
هدف: هدف اين مطالعه تعيين شدت خستگي و عوامل مرتبط با آن در مادران مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهري وابسته به دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال 1384 است.
مواد و روشها: پژوهش حاضر يك مطالعه توصيفي- همبستگي است و نمونه ها شامل 180 نفر مادر باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهري وابسته به دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال 1384 بودند كه به روش چند مرحله اي انتخاب شدند و سپس پرسشنامه خستگي را پس از هفته 32 بارداري تا هنگام دردهاي زايمان تكميل كردند.
ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه خستگي بود. حداكثر و حداقل نمره اي كه واحدهاي پژوهش بدست مي آوردند صفر تا 60 بود كه تبديل به درصد شد و سپس بر اساس نمرات خستگي به گروه هاي خستگي خفيف، متوسط و شديد تقسيم شدند و همبستگي و ارتباط عوامل مرتبط وضعيتي با شدت خستگي بررسي گرديد.
يافته ها: نتايج نشان داد كه، ميانگين سن مادران
26.8±4.7 سال و ميانگين سن ازدواج 20.6±4، ميانگين تعداد حاملگي 2.4±1.3 بود 37.8 درصد مادران خستگي خفيف و 35 درصد خستگي متوسط و 27.2 درصد خستگي شديد داشتند. شدت خستگي با بعد خانوار، مقدار استراحت شبانه روز، تعداد حاملگي، تعداد زايمان، فاصله آخرين فرزند با حاملگي فعلي، وضعيت استراحت، اظهار مواجه با منابع خستگي، نحوه كارهاي منزل و نحوه افزايش وزن در بارداري معني دار بود و با متغيرهاي تحصيلات، خواسته بودن حاملگي و سن معني دار نبود.
بحث و نتيجه گيري: با توجه به بالا بودن خستگي متوسط و شديد در مادران مورد مطالعه توجه به آموزش روش هاي آرامسازي در مراقبت هاي پري ناتال تاكيد مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ازگلی، گ.، و نوریزدان، ش.، و شمس، ج.، و علوی مجد، ح. (1385). خستگی و عوامل مرتبط با آن در مادران باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهری وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. نشریه دانشکده پرستاری و مامایی (Advances in Nursing and Midwifery), 16(55), 3-11. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=73791Vancouver : کپی

ازگلی گیتی، نوریزدان شهناز، شمس جمال، علوی مجد حمید. خستگی و عوامل مرتبط با آن در مادران باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهری وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. نشریه دانشکده پرستاری و مامایی (Advances in Nursing and Midwifery). 1385 [cited 2021September25];16(55):3-11. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=73791IEEE : کپی

ازگلی، گ.، نوریزدان، ش.، شمس، ج.، علوی مجد، ح.، 1385. خستگی و عوامل مرتبط با آن در مادران باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهری وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. نشریه دانشکده پرستاری و مامایی (Advances in Nursing and Midwifery), [online] 16(55), pp.3-11. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=73791. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 159 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی