برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاییز 1384 , دوره  9 , شماره  3 ; از صفحه 153 تا صفحه 156 .
 
عنوان مقاله: 

اتيولوژي و اپيدميولوژي تب و تشنج در کودکان بستري شده در بيارستان کودکان بندرعباس در سال 1380

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه کودکان، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: تب و تشنج شايع ترين نوع تشنج در دوران کودکي است و داراي پيش آگهي خوبي بوده و با گذشت زمان و بدون درمان خاصي بهبود مي يابد. اين بيماري ممکن است در نتيجه يک بيماري حاد عفوني نظير سپسيس يا مننژيت ايجاد شود. بنابراين بررسي علل تب و رد نمودن عفونت سيستم عصبي مرکزي در اين بيماران بسيار ضروري مي باشد. هدف اين مطالعه بررسي فاکتورهاي اپيدميولوژي و اتيولوژي اين بيماري در بستري شدگان بيمارستان کودکان بندرعباس مي باشد.
روش کار: مطالعه به صورت توصيفي مقطعي با بررسي پرونده هاي کليه بيماراني که با تشخيص تب و تشنج از اول فروردين لغايت اسفند 1380 بستري شده اند، مي باشد. اطلاعات دموگرافک و باليني از کليه موارد اخذ و نتايج با استفاده از نرم افزار
Epinfo مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج: از کل 6768 بيمار بستري شده طي سال 1380، 181 مورد تب و تشنج بوده که
%2.67  موارد بستري شدگان را به خود اختصاص داده است. محدوده سني بيماران بين 4 تا 96 ماهگي (ميانگين سني 27 ماه) مي باشد. %61.3 پسر و %38.7 دختر، %83.4 نوع تشنج ساده و %16.6 نوع کمپلکس بوده است. شايع ترين علت که منجر به تب و تشنج شده، گاستروانتريت با %34 و عفونت حاد گوش مياني %8.3مي باشند. در اين مطالعه عفونت اگزانتوم سوبيتوم گزارش نشده است.
نتيجه گيري: اتيولوژي تب و تشنج ممکن است در نقاط مختلف جهان و در نژادهاي مختلف متفاوت باشد. با توجه به شيوع بالاي همراهي تبي و تشنج و بيماري هاي اسهالي که در اين مطالعه نشان داده شده، بايستي توجه بيشتري به وضعيت بهداشتي آب و تغذيه و کنترل بيماري هاي اسهالي نمود تا به اين طريق بتوانيم شيوع تب و تشنج ناشي از آن را به حداقل برسانيم.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 151
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی