نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي ارتباط سلامت رواني با بروز کم شنوايي ناگهاني در بيماران مراجعه کننده به مراکز گوش و حلق و بيني شهر همدان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه گوش و حلق و بینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان
 
چکیده: 
مقدمه و هدف: موضوع سلامت رواني در سنوات اخير توجه محققين را به خود جلب نموده است. هيجانات شديد و استرس ناشي از آن که در بروز بيماريهاي مختلف جسمي دخالت دارند از جنبه هاي بسيار مهم و برجسته سلامت رواني محسوب مي شود. کم شنوايي ناگهاني يکي از بيماريهاي جسمي است که مي تواند به دنبال استرس ايجاد شود. اين عارضه در سير خود مي تواند به بهبودي کامل، نسبي و يا کري دايمي منجر گردد. در هر صورت اين عارضه به علت تداخل در عملکرد بين فردي مي تواند بر کيفيت عمر و بهره مندي از سال هاي آن تاثيرگذار باشد و لازم است توجه کافي به آن مبذول گردد. در همين راستا اين مطالعه از طريق بررسي سطح استرس بدنبال تعيين ارتباط سلامت رواني با بروز کم شنوايي ناگهاني مي باشد.روش کار: اين مطالعه به صورت مورد شاهدي در مراجعين به مراکز گوش و حلق و بيني شهر همدان در سال 85-84 انجام گرفته است. گروه هدف 65 نفر از مبتلايان به کم شنوايي ناگهاني و گروه کنترل 89 نفر از افراد سالم بوده اند. افراد گروه کنترل هيچ نوع بيماري سيستميک نداشته و از نظر سن و جنس با گروه هدف همسان شده اند. در گروه هدف پس از انجام آزمون هاي شنوايي سنجي و تاييد کم شنوايي از پرسشنامه GHQ-28 براي تعيين سطح استرس استفاده شده و پس از جمع آوري داده ها براي تجزيه و تحليل نتايج از آزمون آماري T-test و Chi-Square استفاده گرديد.نتايج: در مدت چهار ماه بررسي (اول اسفند 84 لغايت پايان خرداد 85) فراواني کم شنوايي ناگهاني در مراجعين به مراکز گوش و حلق و بيني شهر همدان 5.12 درصد برآورد گرديد. بين سطح استرس و بروز کم شنوايي ناگهاني ارتباط معني داري وجود داشت (P<0.001). بين سطح استرس و شدت کم شنوايي ناگهاني نيز ارتباط مثبت و معني داري وجود داشت (r=0.34, P<0.05). شايعترين الگوي کاهش شنوايي الگوي نزولي بود (56.92 درصد). بررسي نتايج سطح استرس بين زنان و مردان تفاوت آماري معني داري را بين دو جنس نشان نداد (P>0.05).نتيجه نهايي: استرس مي تواند به عنوان يکي از عوامل زمينه ساز کم شنوايي ناگهاني باعث بروز مشکلاتي براي بيماران شود. توجه به نقش خودآگاهي فردي و آموزش مهارت هاي زندگي به منظور کنترل هيجانات شايد بتواند در پيشگيري از وقوع اين عارضه موثر واقع شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

فراهانی، ف.، و فرهادی نسب، ع.، و گودرزی، م.، و امامی، ف. (1386). بررسی ارتباط سلامت روانی با بروز کم شنوایی ناگهانی در بیماران مراجعه کننده به مراکز گوش و حلق و بینی شهر همدان. مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان), 14(4 (مسلسل 46)), 49-54. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=73686Vancouver : کپی

فراهانی فرهاد، فرهادی نسب عبداله، گودرزی محمدتقی، امامی فرانک. بررسی ارتباط سلامت روانی با بروز کم شنوایی ناگهانی در بیماران مراجعه کننده به مراکز گوش و حلق و بینی شهر همدان. مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان). 1386 [cited 2022May16];14(4 (مسلسل 46)):49-54. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=73686IEEE : کپی

فراهانی، ف.، فرهادی نسب، ع.، گودرزی، م.، امامی، ف.، 1386. بررسی ارتباط سلامت روانی با بروز کم شنوایی ناگهانی در بیماران مراجعه کننده به مراکز گوش و حلق و بینی شهر همدان. مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان), [online] 14(4 (مسلسل 46)), pp.49-54. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=73686. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 437 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی