برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه ميزان ريزنشت اپيكال در دو تكنيك مختلف پركردن كانال دندان هاي شيري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه دندانپزشکی کودکان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 
چکیده: 

سابقه و هدف: ZOE خالص، ماده است كه به طور رايج در پركردن كانال دندان هاي شيري كاربرد دارد. براي وارد كردن ZOE به داخل كانال از دو روش مختلف استفاده مي شود. هدف از انجام اين تحقيق، مقايسه دو روش استفاده از پلاگر و لنتولواسپيرال از نظر ميزان ريزنشت در پالپكتومي دندان هاي شيري بود.
مواد و روشها: در اين مطالعه تجربي آزمايشگاهي،
44 دندان قدامي شيري ماگزيلا به روش نمونه گيري آسان انتخاب شدند. پس از آماده سازي كانال ها، نمونه ها به طور تصادفي به دو گروه 20 تايي مورد آزمايش و دو گروه 2 تايي شاهد مثبت و منفي تقسيم شدند. در گروه مورد آزمايش اول، كانال دندان ها به روش دستي و از طريق كندانس كردن با پلاگر، با ZOE خالص و با قوام سفت پر گرديد. در گروه دوم كانال دندان ها به كمك لنتولواسپيرال با ZOE رقيق پر شد. سپس ابتداي كانالها با كلتوزول سيل گرديد و تمام سطح ريشه به جز 2 ميلي متر انتهاي ريشه، با دو لايه لاك ناخن و يك لايه موم چسب پوشانده شد. پس از آن نمونه ها در محلول متيلن بلو %2 قرار گرفته، در جهت طولي برش داده شدند. در نهايت ميزان نفوذ رنگ با استفاده از استريوميكروسكوپ اندازه گيري شد، يافته ها با آزمون T مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: ميانگين نفوذ رنگ (ريزنشت) براي گروه اول
2.92 ميلي متر (با انحراف معيار 0.98) و براي گروه دوم 4.83 ميلي متر (با انحراف معيار 1.50) بدست آمد كه اين ميزان در گروه اول به طور معني داري كمتر از گروه دوم بود (P<0.001).
نتيجه گيري: روش دستي به علت قوام و ويسكوزيته بالاي
ZOE، داراي ريزنشت اپيكالي كمتر بوده، و براي پر كردن كانال دندان هاي شيري ارجح مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 102
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی