برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

معرفي يك آزمون ايستگاهي ارزشيابي مهارتهاي حيات بخش مامايي و ميزان رضايت آزمون شوندگان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

مقدمه: آموزش مهارتهاي حيات بخش مامايي، گام مهمي جهت كسب دانش روز و افزايش مهارت ماماها در جلوگيري از مرگ مادر و نوزاد، خصوصا در مناطقي كه به پزشك دسترسي ندارد، مي باشد پس از اجراي هر برنامه آموزشي نتيجه آموزشي و ميزان موثر بودن آن بايد مورد سنجش قرار گيرد بوسيله آزمون ايستگاهي مي توان مهارت فرد را در انجام وظايف خاص به روش عيني ارزشيابي نمود. در اين آزمون قضاوت و سوگيري ممتحن در ارزشيابي به حداقل مي رشد. بر اين اساس، مطالعه حاضر با هدف بررسي ميزان رضايت ماما روستاها از ارزشيابي يك دوره مدون بازآموزي مهار تهاي حيات بخش مامايي به روش آزمون ايستگاهي، در تربت جام و تايباد، درسال 1380 انجام شد.
روشها: در اين مطالعه ، همه 63 ماما روستاي تربت جام و تايباد كه فارسي زبان بودند و بطور فعال به كار مامايي اشتغال داشتند، در بازآموزي مهارتهاي حيات بخش مامايي شركت كردند. اين آزمون جهت تعيين مهارتهاي باليني ماما روستاها در 11 ايستگاه (سوال و روش) طراحي شد و اجزاي آن شامل تهيه شرح حال و تشخيص، اداره و ارجاع در موارد خونريزيهاي دوران بارداري، اختلالات فشارخون بارداري، خونريزي و عفونت بعد از زايمان و زايمان با مانع بود. آموزشها طبق طرح درس تنظيم شده و با استفاده از انواع روشهاي آموزش مانند سخنراني، بحث گروهي و معرفي مورد و به فراخور محتوا از نمايش فيلم، مدل و مولاژ و نمونه واقعي صورت گرفت ابزار گردآوري داده ها شامل پرسشنامه و فهرست وارسي عملكرد آزمون شوندگان در ايستگاههاي مختلف بود كه روايي آنها به روش اعتبار محتوا و پايايي آنها در آزمون مقدماتي مورد سنجش قرار گرفت . ضريب دشواري و شاخص تميز آزمون محاسبه شد كه به ترتيب 71/0 و 56/0 بدست آمد. ضريب پايايي كل آزمون ايستگاهي با استفاده از روش آلفاي كرانباخ برابر 82/0 بود. ضريب همبستگي بين نمرات حاصل از مشاهده دو ارزياب كه در فهرستهاي وارسي ثبت شده بود 80/0 و ضريب همبستگي بين نمرات حاصل تصحيح پاسخنامه ها توسط دو ممتحن برابر 92/0 بدست آمد. در تحليل داده ها از روشهاي آماري توصيفي استفاده شد.
يافته ها: 4/79 درصد ماماهاي شركت كننده در بازآموزي معتقد بودند كه آزمون ايستگاهي، روش مفيدي براي ارزشيابي مهارت هاي باليني مي باشد و 3/68 درصد از آنان معتقد بودند كه اين آزمون، ارزشيابي صحيحي از ميزان مهارت كسب شده بدست مي دهد و 9/88 درصد معتقد بودند كه مي توان از آزمون ايستگاهي عنوان روش مناسبي براي ارزشيابي در تمام دوره هاي بازآموزي استفاده نمود. 1/84 درصد از آنها از شرح دقيق عملكرد مورد انتظار در هر ايستگاه، 7/85 درصد از در نظر گرفتن زمان مناسب براي هر ايستگاه و 2/95 درصد از در نظر گرفتن مكان مناسب براي هر ايستگاه رضايت كامل داشتند.
نتيجه: نتايج پژوهش حاكي از رضايت بالاي ماماهاي شركت كننده در بازآموزي از ارزشيابي دوره با استفاده از آزمون ايستگاهي ميباشد. با وجود نياز به امكانات بيشتر كه باساني قابل تهيه مي باشد، اين آزمون روش مطمئني جهت ارزشيابي مهارت و ميزان آموخته هاي شركت كنندگان در دوره بازآموزي مهارتهاي حيات بخش مامايي مي باشد.

 
کلید واژه: 


 
موضوعات مرتبط: 
-
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

بحری ‌بیناباج، ن.، و خدیوزاده، ط. (1381). معرفی یک آزمون ایستگاهی ارزشیابی مهارتهای حیات بخش مامایی و میزان رضایت آزمون شوندگان. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, 2(2 (پیاپی 8) (ویژه نامه)), 0-0. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=73388Vancouver : کپی

بحری ‌بیناباج نسرین، خدیوزاده طلعت. معرفی یک آزمون ایستگاهی ارزشیابی مهارتهای حیات بخش مامایی و میزان رضایت آزمون شوندگان. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. 1381 [cited 2021October25];2(2 (پیاپی 8) (ویژه نامه)):0-0. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=73388IEEE : کپی

بحری ‌بیناباج، ن.، خدیوزاده، ط.، 1381. معرفی یک آزمون ایستگاهی ارزشیابی مهارتهای حیات بخش مامایی و میزان رضایت آزمون شوندگان. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, [online] 2(2 (پیاپی 8) (ویژه نامه)), pp.0-0. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=73388. 

 
بازدید یکساله 110 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی