نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير آموزش درس جمعيت و تنظيم خانواده بر ميزان آگاهي و نگرش دانشجويان دختر نسبت به روش هاي پيشگيري از بارداري در دانشگاه آزاد اسلامي واحد آبادان، 85-1384

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: يكي از بزرگ ترين مشكلات بشر در قرن حاضر، افزايش بي رويه جمعيت است. بر اين اساس كنترل رشد جمعيت يكي از مهم ترين اولويت هاي هر جامعه در راستاي دستيابي به اهداف سلامت و توسعه مي باشد. آموزش صحيح با توجه به تغييري كه در تفكر و نگرش افراد به وجود مي آورد، قدم اساسي و زيربنايي در تحقق اهداف تنظيم خانواده محسوب مي شود. اين مطالعه به منظور تعيين تاثير آموزش درس جمعيت و تنظيم خانواده بر ميزان آگاهي و نگرش دانشجويان دختر نسبت به روش هاي پيشگيري از بارداري در دانشگاه آزاد اسلامي واحد آبادان انجام شده است.روش كار: پژوهش حاضر، يک مطالعه نيمه تجربي از نوع قبل و بعد مي باشد كه بر روي دانشجويان دختر دانشگاه آزاد اسلامي واحد آبادان كه درس تنظيم خانواده را در نيم سال اول سال تحصيلي 85-84 انتخاب كرده بودند، انجام شده است. نمونه گيري به صورت غير تصادفي و آسان (در دسترس) و حجم نمونه 234 نفر بود. داده ها با استفاده از پرسشنامه در دو مرحله (قبل و بعد از آموزش درس تنظيم خانواده) جمع آوري گرديد.يافته ها: يافته ها نشان داد كه 66.1 درصد دانشجويان در گروه سني 24-20 سال قرار داشتند، 11.7 درصد متاهل و 17.7 درصد شاغل بودند و 83.6 درصد در مقطع فوق ديپلم و 16.4 درصد در مقطع ليسانس تحصيل مي کردند. ميانگين (انحراف معيار ±) نمره آگاهي دانشجويان قبل از مداخله (±1.79) 3.45 بود که بعد از مداخله به (±2.61) 8.989 تغيير يافته است (P=0.001). همچنين ميانگين (انحراف معيار ±) نمره نگرش دانشجويان قبل از مداخله (±1.99) 3.45 بود که بعد از مداخله به (±2.01) 7.27 افزايش يافته است (P=0.003).نتيجه گيري: بر اساس نتايج اين تحقيق، محور اصلي فعاليت در برنامه تنظيم خانواده بايد بر اساس آموزش باشد، چرا که افزايش ميزان آگاهي و تغيير نگرش افراد جامعه، زمينه را براي استفاده از روش هاي مطمئن پيشگيري و تغيير هرگونه رفتار باروري فراهم مي نمايد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

موقر، م.، و سلطانیان، ع.، و موقر، م. (1386). تاثیر آموزش درس جمعیت و تنظیم خانواده بر میزان آگاهی و نگرش دانشجویان دختر نسبت به روش های پیشگیری از بارداری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان, 85-1384. گام های توسعه در آموزش پزشکی (STRIDES IN DEVELOPMENT OF MEDICAL EDUCATION), 4(1), 44-50. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=73329Vancouver : کپی

موقر مهناز، سلطانیان علیرضا، موقر ماهرخ. تاثیر آموزش درس جمعیت و تنظیم خانواده بر میزان آگاهی و نگرش دانشجویان دختر نسبت به روش های پیشگیری از بارداری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان, 85-1384. گام های توسعه در آموزش پزشکی (STRIDES IN DEVELOPMENT OF MEDICAL EDUCATION). 1386 [cited 2022June26];4(1):44-50. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=73329IEEE : کپی

موقر، م.، سلطانیان، ع.، موقر، م.، 1386. تاثیر آموزش درس جمعیت و تنظیم خانواده بر میزان آگاهی و نگرش دانشجویان دختر نسبت به روش های پیشگیری از بارداری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان, 85-1384. گام های توسعه در آموزش پزشکی (STRIDES IN DEVELOPMENT OF MEDICAL EDUCATION), [online] 4(1), pp.44-50. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=73329. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 600 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی