نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي پايايي و روايي مقياس پرخاشگري پيش دبستاني و ارزيابي ميزان پرخاشگري در کودکان پيش دبستاني اروميه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تبریز، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه تبریز
 
چکیده: 
مقدمه: در مطالعه حاضر ساختار عاملي، همساني دروني و اعتبار سازه مقياس پرخاشگري كودكان پيش دبستاني بررسي شد. فرم مربي مقياس پرخاشگري يك پرسش نامه 42 سوالي با مقياس رتبه بندي ليكرت، براي ارزيابي پرخاشگري جسماني، رابطه اي و واكنشي- كلامي كودكان پيش دبستاني طراحي شد.روش کار: از بين كودكان پيش دبستاني شهرستان اروميه تعداد 489 كودك (176 دختر و 313 پسر) به روش تصادفي انتخاب شدند و مقياس پرخاشگري پيش دبستاني توسط مربيان مهد كودك براي آن ها تكميل گرديد. براي بررسي روايي سازه از روش تحليل عاملي بهره گرفته شد.نتايج: يافته ها نشان دادند كه ضريب پايايي آلفاي كرونباخ در كل مقياس (0.98) و در عامل هاي چهارگانه استخراج شده رضايت بخش مي باشند. تحليل عاملي اين مقياس به كمك تجزيه به مولفه هاي اصلي و بعد از چرخش واريماكس، چهار عامل پرخاشگري كلامي- تهاجمي، پرخاشگري فيزيكي- تهاجمي، پرخاشگري رابطه اي و خشم تكانشي را فراهم كرد كه معرف روايي سازه مقياس مي باشد. افزوده بر اين نتايج مبين اين واقعيت اند كه ميانگين نمرات پسران در عامل هاي پرخاشگري كلامي– تهاجمي و پرخاشگري فيزيكي- تهاجمي بيشتر از دختران است. اما در زمينه پرخاشگري رابطه اي و خشم تكانشي تفاوت دو جنس از لحاظ آماري معني دار نبود. هر چند كه ميانگين پسران در دو عامل ياد شده نسبت به دختران بيشتر بود.نتيجه گيري: نتيجه اين تحقيق نشان داد كه مقياس اندازه گيري پرخاشگري را مي توان به عنوان يك ابزار پايا و معتبر در محيط هاي آموزشي، پژوهشي و باليني به كار برد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

واحدی، ش.، و فتحی‌ آذر، ا.، و حسینی نسب، س.، و مقدم، م. (1387). بررسی پایایی و روایی مقیاس پرخاشگری پیش دبستانی و ارزیابی میزان پرخاشگری در کودکان پیش دبستانی ارومیه. اصول بهداشت روانی, 10(1 (پیاپی 37)), 15-24. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=73293Vancouver : کپی

واحدی شهرام، فتحی‌ آذر اسکندر، حسینی نسب سیدداوود، مقدم محمد. بررسی پایایی و روایی مقیاس پرخاشگری پیش دبستانی و ارزیابی میزان پرخاشگری در کودکان پیش دبستانی ارومیه. اصول بهداشت روانی. 1387 [cited 2022August12];10(1 (پیاپی 37)):15-24. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=73293IEEE : کپی

واحدی، ش.، فتحی‌ آذر، ا.، حسینی نسب، س.، مقدم، م.، 1387. بررسی پایایی و روایی مقیاس پرخاشگری پیش دبستانی و ارزیابی میزان پرخاشگری در کودکان پیش دبستانی ارومیه. اصول بهداشت روانی, [online] 10(1 (پیاپی 37)), pp.15-24. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=73293. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 869 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی