نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه بين ميزان آگاهي بيماران نسبت به حقوق بيمار در بيمارستان و رضايتمندي آنها از خدمات بيمارستاني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*
 
چکیده: 
مقدمه: رضايتمندي بيماران يكي از مشخصه هاي اثربخشي بيمارستان محسوب مي شود. لازمه دستيابي به رضايتمندي بيماران رعايت حقوق آنها است. اين پژوهش با هدف بررسي رابطه بين ميزان آگاهي بيماران نسبت به حقوق بيمار و ميزان رضايتمندي آنها از خدمات بيمارستاني در بيمارستان شهيد بهشتي اصفهان در سال 1382 انجام شده است.روش ها: براي انجام اين پژوهش توصيفي و مقطعي از پرسشنامه هايي استفاده شد كه پس از سنجش روايي و پايايي بر اساس نمونه گيري آماري تصادفي منظم بين 160 نفر از بيماران بيمارستان مورد مطالعه تزريق گرديد. تجزيه و تحليل داده هاي پژوهش در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفته است.نتايج: ميزان آگاهي بيماران از حقوق خود 0.32±0.17 از يك امتياز (در حد ضعيف) و ميانگين رضايتمندي بيماران 3.45±0.35 از 5 امتياز (درجه رضايتمندي متوسط) بوده است. به طور ميانگين بيماران از 32 درصد حقوق خود آگاهي داشته اند. بين ميزان آگاهي بيماران از حقوق خود و رضايتمندي آنها رابطه معناداري مشاهده شد (P<0.05).بحث: با توجه به اينكه ميزان آگاهي بيماران نقش بسزايي در ميزان رضايت آنها دارد، مطلع كردن آنان از حقوقشان و رعايت اين حقوق توسط كاركنان بيمارستان موجب ارتقاي اثربخشي خدمات بيمارستاني خواهد شد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مصدق زاده، ع. (1384). بررسی رابطه بین میزان آگاهی بیماران نسبت به حقوق بیمار در بیمارستان و رضایتمندی آنها از خدمات بیمارستانی. طب و تزکیه, 14(3 (مسلسل 58)), 16-24. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=73239Vancouver : کپی

مصدق زاده علی محمد. بررسی رابطه بین میزان آگاهی بیماران نسبت به حقوق بیمار در بیمارستان و رضایتمندی آنها از خدمات بیمارستانی. طب و تزکیه. 1384 [cited 2022May24];14(3 (مسلسل 58)):16-24. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=73239IEEE : کپی

مصدق زاده، ع.، 1384. بررسی رابطه بین میزان آگاهی بیماران نسبت به حقوق بیمار در بیمارستان و رضایتمندی آنها از خدمات بیمارستانی. طب و تزکیه, [online] 14(3 (مسلسل 58)), pp.16-24. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=73239. 

 
بازدید یکساله 159 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی